Blog

Mortgage Blog

Evin Bir Odasını Giyinme Odası Yapmanın 5 Faydası

Giyinme odası yeni bir kavram olmamakla birlikte artık büyük küçük her evde karşımıza çıkan ve gerçekten ihtiyaca dönüşen bir gereklilik haline geldi. Sebebi ise çok net: Artık büyük şehirlerdeki modern yapılar, içine bir yatak odası takımının tamamını sığdırabileceğiniz büyüklükte değiller. Tabii giyinme odasının fonksiyonu, yatak odasına sığdırılamayan gardıroba ev sahipliği yapmakla sınırlı değil elbette. Hayatınızı kolaylaştıracak bu sihirli odanın faydalarını sizin için sıraladık. Duruma bir de bu gözle bakın ve eğer hala yapmadıysanız evinizdeki odalardan birini giyinme odası yapmaya hazırlanın.

Yazlık - kışlık ayrımına son

Eğer bir odanızı giyinme odası olarak düzenler ve bu odayı tamamen açık bir dolap haline getirirseniz artık her mevsim geçişinde yazlık ve kışlık kıyafetlerinizin yerlerini değiştirmenize gerek kalmaz. Yeterince geniş bir alana sahip olacağınız için rafların bir kısmını yazlık, bir kısmını ise kışlık kıyafetleriniz için kullanabilirsiniz.

Ayakkabı kutularınızı atmayın

Ayakkabı dolaplarında kutusuz olarak saklanan ayakkabılar bir zaman sonra yıpranmaya ve birbirlerini ezdikleri için şeklini kaybetmeye başlar. Bu durumun en büyük kurtarıcısı ayakkabıları kutularıyla birlikte saklamaktır. Giyinme odasının en güzel taraflarından biri ise ayakkabıları kutularıyla birlikte saklayacak bir alan oluşturmasıdır.

Çamaşırlarınızı kurutacak alan

Özellikle büyük şehirlerde yer alan site tarzı toplu konut alanlarında eskisi gibi balkonda çamaşır kurutmak artık pek mümkün değil. Bu durumda çamaşır askılığınızı koyacağınız bir yere ihtiyacınız var demektir. Evin diğer kullanım alanlarında oldukça çirkin bir görüntü oluşturacak olan çamaşır askılığının ait olduğu yer kesinlikle giyinme odaları. İsterseniz camını açın, açık havada kurusun, isterseniz kalorifer peteğinin yanına kurun kışın bile hızlı bir şekilde kurusun. Ayrıca kuruyan çamaşırları topladığınız sepetiniz, ütü masanız, ütünüz de giyinme odanızın demirbaşları arasına girebilir.

Yorganlar, nevresim takımları

Yaz geldiğinde yorganları nereye kaldıracağımız hep bir soru işaretidir. Bu yüzden istemeseniz bile eviniz küçük olduğu için sandıklı bazaya sahip yataklar almak durumunda kalırsınız. Eğer giyinme odanız varsa, yatak seçiminizde de özgürsünüz, çünkü eskilerin "yüklük" dediği kavramı giyinme odanıza taşıyabilirsiniz. Kullanmadığınız nevresim takımlarınızı ve yaz gelince kaldırmak istediğiniz yorganlarınızı giyinme odanızda depolayabilirsiniz.

Sağlıklı bir uyku

Sağlıklı bir uyku için ferah bir alan şart. Küçük bir odaya sığdırılmaya çalışılan yatak ve gardırop alanınızı daraltacak ve sizi rahat bir uykudan adım adım uzaklaştıracaktır. Bunun yerine yatak odanızda yalnızca yatağınızı, komodinlerinizi ya da şifonyerinizi barındırarak uyku için daha ferah bir ortam yaratabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evin Bir Odasını Giyinme Odası Yapmanın 5 Faydası
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat