Blog

Mortgage Blog

Evini Teminat Göstererek Mortgage Başvurusu Yapacaklara Tavsiyeler

Garanti BBVA Mortgage yalnızca ev sahibi olmak isteyenlerin değil ev sahibi olanlar için de avantajlı imkanlar sunuyor. Mortgage'ı sadece konut kredisi ile sınırlamıyor ve ev sahibi olanlara, evlerini göstererek kredi başvurusu yapma fırsatını sunuyor. Ev sahibi olup, peşinatı bulunmayanlara, evini teminat göstererek mortgage kullanma fırsatı sunan Garanti BBVA Mortgage, aynı zamanda bu krediyi de kendinize en uygun şekilde planlamanıza da imkan tanıyor. Bu başvuruyu yapacaklara bazı önerilerimiz olacak;

Ev sahiplerine mortgage seçenekleri

Ev sahibi olup, evini teminat göstererek mortgage başvurusu yapmak isteyenler için üç farklı seçenek bulunuyor;

-Evini Gösterene Mortgage

Her türlü ihtiyacınız için kullanabileceğiniz, yüksek limitli, uygun faizli bir kredidir. 36 aya kadar vadelendirebileceğiniz kredi ile ödemelerinizin tutarını belli bir miktarda sabitleyebiliyorsunuz. Çünkü faiz oranı, kredinizi kullandığınız andaki Evini Gösterene Mortgage oranıyla sabitleniyor.

-Evini Gösterene Hazır Mortgage

Sahibi olduğunuz konutu teminat göstererek bir ihtiyaç kredisine başvurma şansınız bulunduğu gibi, ihtiyaç duyduğunuz krediyi parçalara bölerek kullanma imkanını Evini Gösterene Hazır Mortgage ürünü ile yakalayabilirsiniz. Sabit faizli veya değişken faizli olarak tercih edebileceğiniz kredinizi, evinizin ekspertiz değerinin en fazla %50 oranında alma şansınız var. Faiz oranını sabitleme şansınız Hazır Mortgage için de geçerli. Ödemelerinizi öngörebildiğiniz bir kredi ile ihtiyaçlarınız konusunda hazırlıklı ve planlı olabilirsiniz.

-Evini Gösterene Otomatik Hazır Mortgage

Bu seçenek, mortgage başvurusu bulunan ve hala ödemeleri devam edenler için geçerli. İhtiyaçlarınız için kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kullanmakta olduğunuz mortgage sayesinde, kredi limitiniz kapsamında ihtiyaç duyduğunuz miktarı otomatik olarak belirlediğiniz dilimlerde kullanma şansı yakalıyorsunuz.

Önce hayat tarzınız ve istekleriniz

Kredi başvurusu yaparken en önemli şeyin hayat tarzınız, harcamalarınız ve istekleriniz olduğunu unutmamalısınız. Birikim yapabilen ve ödeme kapasitesini kanıtlayan biri olarak her zaman ihtiyaçlarınızı gidermek için Garanti BBVA Mortgage'dan faydalanabilirsiniz. Eğer aylık geliriniz belliyse ve yıl içinde değişmiyorsa, sabit faizli ödeme seçenekleri, eğer yılın belli dönemlerinde gelir farklılıkları yaşıyorsanız da değişken faizli ödeme seçeneklerini tercih etmenizde fayda var.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evini Teminat Göstererek Mortgage Başvurusu Yapacaklara Tavsiyeler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat