Blog

Mortgage Blog

Evinizde Çiçek Desenleri Kullanabileceğiniz Eşya ve Alanlar

Evinizde Çiçek Desenleri Kullanabileceğiniz Eşya ve Alanlar

Çiçek desenlerini sevenler ve sevmeyenler arasında bir uçurum var desek yeridir. Kimi hiç kullanmak istemez, kimileri de evin her yerini çiçek desenleriyle kaplamak ister. İddialı seçenekler, sade süslemeler veya küçük dokunuşlar yaparak evinizde çiçek desenlerini kullanabilirsiniz. Ama her dekorasyon ve tasarımda olduğu gibi çiçek deseni kullanmanın da dikkat etmeniz gereken bazı kuralları var. Özellikle İngiliz dekorasyonunda sık sık kullanılan çiçekleri, doğru şekilde dekorasyonunuza yerleştirerek evinizde her zaman bahar havasının esmesini sağlayabilirsiniz.

Çiçekli duvar kağıdı

Evinizde alabileceğiniz en cesur kararlardan biri duvar kağıdı kullanmak ama ondan daha cesur bir karar varsa o da çiçekli duvar kağıdı kullanmaktır. Çünkü evinizde kullanacağınız her şeyi buna göre seçmeniz ve her şeyin sade olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde evinizde karmakarışık bir görüntü olabilir. Duvar kağıdını çiçekli seçiyorsanız, hiçbir eşyanızda desen olmaması gerekiyor. Kısaca, duvar kağıdı ile kapladığınız salonunuzda eşyalarınızı sade seçerek güzel bir görüntü oluşturabilirsiniz. 

Çiçekli koltuklar

Evinizde çiçekleri en rahat kullanabileceğiniz eşyanız koltuklar. Dekorasyon dergilerinden hatırlayabilirsiniz. Ne zaman bir İngiliz dekoru gözünüze çarpsa, berjer veya kanepenin çiçekli deseniyle karşılaşıyorsunuz. Evinizde çiçek deseni istiyorsanız, tercihinizi koltuktan yana kullanmak doğru bir karar olacaktır. Salonunuza hem renk katan hem de tarzını belli eden desenli koltuklar, karakterinizi yansıtmak konusunda da oldukça etkililer.  

Banyoda çiçek desenleri

Banyoda, yerleri ve duvarları çiçek desenleriyle kaplamadan önce biraz daha düşünmekte fayda var. Çünkü bunu uygulayarak yorucu bir görüntü ortaya çıkacak. Bunun yerine banyonuzdaki belli bir alan seçebilir ve yalnızca o kısımda çiçek deseni uygulayabilirsiniz. Örneğin yerden duvarın ortasına kadar tek sıra karolar boyunca uzanan zarif, tek bir çiçek motifi, banyonuza büyüleyici bir hava katacaktır.

Çiçekli perde

Çiçekli perde bir evde en çok nereye yakışıyor diye sorarsanız cevap kesinlikle mutfak olacaktır. Mutfağınıza renk vermenin en iyi yollarından biri olan çiçekli perdeleri, salon dekorasyonunda da kullanma şansınız bulunuyor. Pastel renklerdeki tül perde ile destekleyebileceğiniz çiçek desenli perdeler evinizin hem aydınlık hem de ferah görünmesini sağlayabilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizde Çiçek Desenleri Kullanabileceğiniz Eşya ve Alanlar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat