Blog

Mortgage Blog

Evinizde Müziğin Tadını Çıkarmak İçin Öneriler

1- Bluetooth hoparlörler

Bluetooth hoparlörlerin boyutlarına aldanmayın. En küçük boyutta olanlar bile, tüm evinizi saran yüksek kalitede sesi yayabilirler. Yemek yerken veya evde arkadaşlarınızı ağırlarken hem rahatsız etmeyen hem de eşit şekilde duyulan kaliteli müzik, bluetooth hoparlörler ile mümkün hale gelebilir. Aynı zamanda bu hoparlörleri bilgisayarınız, telefonunuz veya tabletiniz ile kontrol edebilirsiniz. Bu da tüm cihazlarınızda depoladığınız müziğe ulaşmanızı sağlar. 

2- Pikap

Gerçeğe en yakın sesi arıyorsanız, sıkıştırılmış kayıtlar size göre değil. Size bir pikap ve sevdiğiniz sanatçıların plakları lazım. Son yıllarda her ne kadar teknoloji ile buluşmuş olsalar da, pikap evinizde her zaman nostaljik bir hava oluşmasını da sağlayacaktır. Son teknoloji ile buluşan bir pikap yerine daha eski bir model tercihi de yapabilirsiniz çünkü ses kalitesi pikapın yeni ve eski olmasından asla etkilenmiyor. Ama plak tercihini yaparken, şarkıların kalitesine dikkat etmeyi unutmayın.

 3- Hoparlörlerin yerini değiştirin

Eğer evinizde zaten bir ses sistemi bulunuyorsa ve yeterli verimi alamıyorsanız, onları yeniden konumlandırmayı deneyebilirsiniz. Böylece sesin daha verimli geldiği noktaları belirleyebilirsiniz. Örneğin birbirine çok yakın iki hoparlörden beklediğiniz sesi alamayabilirsiniz. Hoparlörleri yerleştirirken evinizin mimari yapısının da önemi olduğunu unutmayın. Duvarların veya kolonların hoparlörleri engellememesi için çaba gösterin.

4- Eşyaların yerini değiştirin

Hoparlörlerin yeri ne kadar önemliyse, evin dekorasyonu da o kadar etkili olabiliyor. Fazla eşyalı bir odada sesin istenilen kalitede çıkması zor olacaktır. Evinizde müziğin yayılmasını istediğiniz odayı olabildiğince minimal bir dekorasyonla buluşturmanızda fayda var. Böylece hem ses kalitesi etkilenmez hem de evinize kaliteli müzik, doğru bir kaynaktan yayılır.

5- Şarkıların kalitelerine dikkat edin

Albüm satın alma kavramının boyut değiştirdiği bir gerçek. Artık bir sanatçının tek tek şarkılarını ya da albümünün tamamını almak istediğimizde bunun için dijital ortamları tercih ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, satın aldığımız müziğin kalitesi. 320 Kbps'nin altına düşmeyen şarkıları tercih etmeniz, kaliteli müzik tecrübesi için önemli bir kriter.

6- Kablosuz kulaklıklar

Ses konusunda özgür olmak için evde yalnız olmak veya evin çok büyük olması gerekiyor. Eğer böyle bir özgürlüğünüz bulunmuyorsa, evde en yüksek kalitede müzik dinlemenin ve özgürce hareket etmenin tek yolu kablosuz kulaklıklardan geçiyor. Rahat kullanabilmeniz için özel tasarımlara, terletmeyen kumaşlara sahip kablosuz kulaklıkları istediğiniz cihaza bağlayabilirsiniz. 

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizde Müziğin Tadını Çıkarmak İçin Öneriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat