Blog

Mortgage Blog

Evinizdeki renk uyumunu telefonunuzla yakalayın

Evinizdeki renk uyumunu telefonunuzla yakalayın

Evinizi yenilemenin en iyi yolu boya badana işlerinden geçiyor. Bu yenileme işlemlerinize kararsızlık sonucu seçtiğiniz ve sonrasında beğenmediniz bir renk ya da önceki ev sahibinin boya seçiminin sizin zevkinize uymaması gibi sebepler etkili olmuş olabilir. Sebep her ne olursa olsun bunu dert etmenize artık gerek yok! Akıllı telefonlarınıza yükleyeceğiniz uygulamalarla odanızın fotoğrafını çekebilir ve kararınızı vermeden önce hangi rengin evinizin dekorlarıyla uyumluluk göstereceğini kolayca öğrenebilirsiniz.

iOS uygulamaları

iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızdan ilgili uygulama mağazasına giriş yaparak dekorasyon uygulamalarını kolayca bulabilirsiniz. Uygulamaları kullanarak odanızın fotoğrafını çekebilir ve sonrasında da renk paletini kullanarak hangi rengin evinizde en iyi uyumu yakaladığını deneyerek görebilirsiniz. Sezgisel ara yüzü seçeneği sunan uygulamaları kullanarak odanız için yine en doğru kararı verebilirsiniz. Üstelik bu tür uygulamaların geniş renk paletini kullanabilir ve eviniz için yapacağınız bu yeniliğin başlangıç sürecini hızlandırabilirsiniz.

Android uygulamaları

Android işlem sistemli telefonlarınıza da dekorasyon uygulamalarını yükleyebilir ve evinizin duvarlarını hangi renge boyarsanız en iyi sonucu elde edebileceğiniz bilgisine anında sahip olabilirsiniz. Android uygulamaları geniş renk paleti seçeneği sunmasının yanı sıra boyama işiniz için ne kadar boyaya ihtiyacınız olduğu sorusuna da cevap veriyor. Bunun yanı sıra bazı uygulamalar odadaki dekorlarınızı baz alarak en iyi uyumu yakalamanıza yardımcı olabilecek renk önerilerini beğeninize sunuyor.

Windows telefon uygulamaları

Dekorasyon uygulamalarını Windows işletim sistemli telefonunuzda da kullanmanız mümkün. Windows uygulamaları, 1200 farklı renk tonunun bulunduğu bir katalogla evinizin duvarları için oldukça kapsamlı bir seçenek sunuyor. Uygulamaları kullanarak her oda için farklı bir proje oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Bunun yanı sıra duvarınızın genişlik ve yükseklik bilgisini sorarak ne kadar boyaya ihtiyacınız olduğunu öğrenmenizi sağlayan Windows işletim sistemi uyumlu uygulamalar da bulunuyor. Bu özellik sayesinde tahmini miktarda boya almak zorunda kalmazsınız.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizdeki renk uyumunu telefonunuzla yakalayın
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat