Blog

Mortgage Blog

Evinizden Taşınırken Aramanız Gereken Yerler

Mortgage başvurunuz onaylandı, satın alacağınız ev için ihtiyacınız olan krediyi aldınız, şimdi sıra taşınma işlerini halletmeye geldi. Sanmayın ki taşınmak yalnızca eşya taşımaktan ibaret. Yeni taşındığınız evinizde hayatınızı kaldığınız yerden devam ettirebilmek için aramanız gereken bazı numaralar var. Genelde yoğunluktan ya da hantal süreçlerden dolayı zaman alabilen bu işler için ne kadar erken hareket ederseniz, o kadar az aksaklık yaşarsınız. İşte taşınırken mutlaka aramanız gereken kurumları sizin için bir araya topladık.

Uydu Hizmeti

Özel veya devlet fark etmez eğer bir uydu hizmeti alıyorsanız, adresinizin değişeceğini bildirmeniz gerekiyor. Yeni evinize en yakın bayiden randevu alıp taşıma işlemini sonuçlandırabilirsiniz. Yeniden kayıt olmak yerine, mevcut bilgilerinizle yeni evinizde hizmet almaya başlayabilirsiniz. Dizilerin hiçbir bölümünü de kaçırmazsınız.

İnternet

İnsan beş dakika internetten uzak kalınca canı sıkılıyor. Bu yüzden yeni evinizde sizi bir internetin beklediğine emin olmanızda fayda var. Yapmanız gereken hizmet aldığınız kurumu arayıp, adres değişikliği yapacağınız bildirmek ve bağlantılar için gereken adımları atmak.

Elektrik, su, doğalgaz

Belki de yeni bir eve taşınmanın en sıkıcı kısmı olan elektrik, su ve doğalgaz üçlemesini son ana bırakmayın. Evinize gittiğiniz zaman suyun akmaması, elektriklerin kesik olması veya doğalgazın bağlı olmaması birkaç gün sıkıntı yaşayacağınıza işaret. Mutlaka taşınmadan evvel bu işleri halledin.

Nüfus Müdürlüğü

Mutlaka uğramanız gereken adreslerin başında nüfus müdürlüğü geliyor. Adres değişikliğinizi hemen bildirmeniz gerekiyor. Yeni bir eve taşınıp, nüfus müdürlüğünü bilgilendirmemenin cezası 480 TL. Taşınırken böyle masraflar yaratmaya hiç gerek yok. O yüzden adres değişikliğini bildirmeyi unutmayın.

Nakliye Firması

Nakliye firmasına karar vermeden önce, mutlaka firmayla ilgili referans almaya çalışın. Tanıdıklarınızın önerdiği profesyonel firmalarla çalışmak her zaman yararınıza olacaktır. Firmaya karar verip, taşınmadan 1 ay önce tarihi kesinleştirin.

Temizlik

Hem geride bıraktığınız ev hem de yeni taşınacağınız ev için temizlik şirketini aramalısınız. Eğer hali hazırda kullandığınız bir şirket yoksa nakliye firması seçerken yaptığınız gibi referansları takip ederek uygun bir temizlik şirketi ile anlaşabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizden Taşınırken Aramanız Gereken Yerler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat