Blog

Mortgage Blog

Evinize derinlik katın

Evinize derinlik katın

Küçük evler özellikle yeni evli çiftler için son derece ideal olsa da kısıtlı alanlar dekorasyon konusunda seçeneklerinizi azaltabilir. Evinizin her metrekaresinden faydalanmak ve birkaç küçük illüzyonla odalarınızın çok daha geniş görünmesini sağlamak için tavsiyelerimizden faydalanabilirsiniz.

Işık

Pencerelerinizin önünü kapatmadığınızdan emin olun. Odanız yeterince ışık almadığında çok daha karanlık, basık ve dolayısıyla küçük görünür. Kullanacağınız ışıklandırmanın türü ve konumu da son derece önemli. Tavan aydınlatması yerine, zeminden aydınlatma tercih ederek odanıza derinlik kazandırabilirsiniz.

Renkler

Dekorasyonda kullanacağınız renkler de en az ışık kadar önemli. Açık renklerin odanızı çok daha geniş ve ferah göstereceğini unutmayın. Mobilyalarınızla uyumlu olacak şekilde tercih edeceğiniz açık renk bir duvar boyası ya da duvar kâğıdı odanızda ferahlık sağlayabilir.

Aynalar

Ayna, küçük bir alana derinlik katmak için tercih edebileceğiniz en ideal aksesuar olarak öne çıkıyor. Doğru konumlandırılmış bir aynayla odanızın çok daha geniş ve ferah bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Mutfak

Mutfakta yaşayabileceğiniz yer problemini aşmanızdaki en büyük yardımcınız raflar. Dekoratif ve kullanışlı raflar seçerek duvarlarınızda yer alan boşluklardan en uygun şekilde faydalanabilir, hem çok daha şık bir mutfağa sahip olup hem de tüm mutfak malzemelerinize yer bulabilirsiniz.

Duvarlar

Duvarlar dekorasyonda en keyifli oyun alanınız. Etkili şekilde kullanacağınız boş bir duvar size hem çok geniş görünen bir oda görüntüsü hem de önemli ölçüde yer kazandırabilir. Rafları dekoratif ve kullanışlı olmaları sebebiyle sadece mutfakta değil, tüm odalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çalışma masası

Özellikle küçük evlerde çalışma masası gibi bir eşya lüks olabiliyor. Odanızda önemli bir yer kaplayan bu eşya yerine, dolabınıza uygulayacağınız portatif bir rafla çalışma masası ihtiyacınızı giderebilir ve önemli ölçüde yer kazanabilirsiniz.

Siz de yaratıcı çözümlerle evinize derinlik katabilir ve dar alanları en etkili şekilde kullanarak çok daha geniş ve ferah görünmesini sağlayabilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinize derinlik katın
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat