Blog

Mortgage Blog

Evinizi yılın trendleriyle yenileyin

Evinizi yılın trendleriyle yenileyin

Evlilik hazırlığı yapıyorsanız; yeni bir ev, yeni eşyalar seçme telaşındıysanız ya da eski eşyalarınızdan sıkıldıysanız ve evinizi yenilemek istiyorsanız vakit kaybetmeyin.

Dekorasyon modasında sadece göze değil tüm duyulara hitap eden renkler, kumaşlar göze çarpıyor. Evinizi yenilemeye hazırsanız ilham alabileceğiniz önerilerimizi değerlendirerek evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

Kullanışlı ve pratik

Estetik ve minimalist tasarımlar mobilyalarda yeni trend. Bugünlerde mobilya tasarımlarında kaşmir gibi yumuşak kumaşlar sıklıkla tercih ediliyor. Ekose desenler de yine mobilya ve aksesuarlarda senenin vazgeçilmezlerinden.

Canlı renkler

Dekorasyonda klasik ve mat yerine daha cesur renkler son dönemde oldukça popüler. Renk otoritesi olarak bilinen Pantone yılın rengi olarak orkide morunu seçti. Mobilya üreticileri de bu konuda harekete geçerek bu rengi yeni ürünlerde kullanmaya başladı. Evin hemen her alanına yakışan orkide moru yeşil, turkuaz, sarı ve bej ile kusursuz bir uyum sergiliyor.

Antik mobilya

Mısır, Yunan ve Roma'nın çizgilerini taşıyan "antik stil" bu yılın öne çıkan trendlerinden bir diğeri. Antik stilde özellikle mozaik işlemeler dikkat çekiyor. Renkleri ve işlemeleriyle otantik tarzdaki bu parçalar evinizi çok daha şık gösterecek.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizi yılın trendleriyle yenileyin
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat