Blog

Mortgage Blog

Evinizin Herkes İçin Güvenli Olduğundan Emin Misiniz?

Güvenlik konusu genellikle yeni ev heyecanının gölgesinde kalan önemli konularda biridir. Aslında taşınmadan önce sormanız gereken en önemli soruların başında evinizin tüm aile fertleri için güvenli olup olmadığı sorusudur.  Küçük önlemler, telafisi uzun vadede giderilecek kazaların oluşmaması için hayati önem taşır. Burada yapmanız gereken şey bir kontrol listesi oluşturmak ve sonrasında yeni evinize huzur içinde taşınmak.

1 - Kapı kilitleri

Yeni evde yaşamaya başlamadan önce ilk işiniz kilitleri değiştirmek olmalı. Ev yeni de olsa, eski de olsa, mevcut kilitlerinin anahtarlarının kimlere verildiğini bilemezsiniz. Evinizin güvenliğini tehlikeye atacak, beklenmeyen tüm misafirler için kapı kilitlerini değiştirmek içinizin rahat etmesini sağlayacaktır.

 2 - Elektrik

Evdeki tüm elektrik çıkışlarının çalışıp çalışmadıklarını ve herhangi bir temassızlık veya hatalı bağlantı olup olmadığını kontrol edin. Bunu yapmak elektrik çarpmalarını veya yangın tehlikelerini önlemenizi sağlayacaktır. Kontrolü uygun alet ve edevatla yapmak da önemli. Özellikle çocukların elektrik prizleri konusundaki meraklarını ortadan kaldıracak kapaklar, elektrik konusunda evinizi daha güvenli bir hale getirecektir.

 3 - Borular

Musluklarda su basıncı ve akışını tek tek kontrol edin. Boruların görülebilir olduğu yerlerde sızıntı ve aşınma kontrolleri yapın. Ayrıca suyun kirlilik testini de ihmal etmeyin. Böylece borularda yapmanız gereken herhangi bir tadilat olup olmadığını görebilirsiniz. Taşındıktan sonra yapılan boru tamiratı, bir anda tüm huzurunuzu kaçırabilir.

4 - Isınma ve havalandırma

Evde havalandırma bulunuyorsa tüm filtrelerini değiştirin ve ısıtma sistemini de dikkatli bir şekilde, işin uzmanına kontrol ettirin. Kombi veya merkezi sistem fark etmez bazen evlerin ısınma sistemlerinde hiç beklenmedik arızalar, hiç istemediğiniz masraflara yol açabiliyor. Ayrıca yeni evinizde ısınma problemi yaşamak can sıkıcı olacaktır. Bu yüzden ısınma ve havalandırma bölümleri için biraz daha dikkatli olmanızda fayda var.

5 -  İnşaat kalıntıları

İnşaat sonrası kalıntıları için ciddi bir temizlik gerekiyor. Gözle görülmeyen birçok kalıntı sağlığı olumsuz etkileyebilecek hale geliyor. Özellikle boya sonrası etrafa yayılacak kimyasallar veya yanıcı maddeler, ancak işin uzmanı tarafından yapılacak bir temizlikle ortadan kalkacaktır. Bu yüzden evinizdeki tadilat sonrasında mutlaka bir temizlik firması ile iletişime geçin ve tehlike oluşturacak tüm kalıntılardan kurtulun.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizin Herkes İçin Güvenli Olduğundan Emin Misiniz?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat