Blog

Mortgage Blog

Evinizin ısı yalıtımını artırmak için öneriler

Evinizin ısı yalıtımını artırmak için öneriler

Artık ılık sonbahar günlerini yavaş yavaş arkamızda bırakıyor ve çok daha soğuk olan kış aylarına merhaba demeye hazırlanıyoruz. Özellikle kış aylarının soğuk geçtiği bölgelerde ısınma en önemli ihtiyaç ve masraflardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, bu ihtiyacınızı çok daha ekonomik yollarla gidermenin yolu nedir? Aslında bu sorunun cevabı çok basit: Isı yalıtımı.

Mortgage ile yeni bir ev satın almak gelirinizin önemli bir bölümünü kredi taksitlerine ayırmanız anlamına geliyor. Bütçenizden, yaşam standardınızı düşürmeyecek ölçüde bir kredi taksiti belirleyip evinizi satın almanıza rağmen, bazen öngörülemeyen masraflar sizi zor durumda bırakabiliyor. Bu masrafların belki de en kaçınılmazıysa özellikle kış aylarında karşı karşıya kalınan ısınma giderleri. Hangi tür yakıt kullanırsanız kullanın, eğer kışları soğuk geçen bir bölgedeyseniz ve ısı yalıtımı olmayan bir evde yaşıyorsanız, bu giderler can sıkıcı tutarlarda olabiliyor.

Yapılan araştırmalar ısı yalıtımının yakıt giderlerinizde yaşadığınız bölgenin iklimine göre %70'lere varan bir oranda tasarruf etmenizi sağladığını gösteriyor. Bu da sarf ettiğiniz yakıt türü ne olursa olsun, çok önemli miktarda paranın cebinizde kalması anlamına geliyor. Bunun yanı sıra iyi izole edilen bir ev, doğanın yıpratıcı etkilerine maruz kalmayacağından çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü oluyor. Bu da mortgage ile satın aldığınız evinizin uzun yıllar değerini kaybetmeyen, hatta bu süre zarfında değer kazanan önemli bir yatırım aracı haline gelmesini sağlıyor. Üstelik ısı yalıtımı sayesinde rutubet oranı ve odalar arası ısı değişiklikleri de en aza indirileceğinden çok daha sağlıklı bir yaşam alanına sahip oluyorsunuz.

Isı yalıtımı ilk etapta önemli bir masraf gibi görünse de orta ve uzun vadede sağlayacağınız enerji tasarrufu sayesinde bu kalemin aslında son derece küçük bir gider olduğunu görebilirsiniz. Soğuk kış aylarında yakıt giderleri sebebiyle zor durumda kalmamak, evinizi doğanın yıpratıcı etkenlerine karşı korumak ve çok daha sağlıklı bir kış geçirmek için vakit kaybetmeden bir uzman desteğiyle evinizin ısı yalıtımını inceleyip gerekli tedbirleri almanızı öneririz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizin ısı yalıtımını artırmak için öneriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat