Blog

Mortgage Blog

Evinizin Tarzını Ortaya Koyacak Kanepe Modelleri

Evinizin Tarzını Ortaya Koyacak Kanepe Modelleri

Evinizde kendinizi en rahat hissettiğiniz yer, genellikle salondaki kanepedir. Ayaklarınızı uzattığınız, televizyon izlediğiniz, bazen üzerinde uyuyakaldığınız, eve gidip kavuşmayı beklediğiniz kanepelerin de kendilerine özel bir tarzları, bir karakterleri ve stilleri olmalı. Kanepe alırken, evinizdeki dekorasyon temasıyla uyumlu, herkesin rahat edebileceği bir tercih yapmalısınız. Biz size son zamanlarda en çok tercih edilen kanepe modellerini yazdık.

1- Chesterfield Kanepe

Üçlü olan Chesterfield kanepeler, İngilizlerin tercih ettiği ve oldukça uzun süredir kullanılan bir kanepe çeşidi. Sırt kısmı fazla uzun olmayan ve rahatlıkla 4 kişinin yan yana oturabileceği minderlere sahip bu kanepeler, konfor ve model olarak fark yaratan örnekleri oluşturuyor. Chesterfield kanepelerin en önemli özellikleri hem rahat etmenizi hem de doğru bir şekilde oturmanızı sağlamaları. Asil ruhlu evlerin vazgeçilmez öğesi olarak da Chesterfield kanepeler tercih ediliyor.

2- Cabriole Kanepe

18. yüzyıla kadar uzanan tarihi ile Cabiole kanepeler, sırtı ve kolları bir birey parçası gibi aynı eğri doğrultusunda tasarlanan kanepelerdir. Genelde kavisli bacakları, oyma ahşap malzemelerden oluşur. Bu da kanepenin üzerindeki emeği ve işçiliği ortaya çıkarır. Kalabalık aileler, klasik tarzı benimseyen salonlar için mükemmel birer seçim oluşturuyorlar.

3- Camelback Kanepe

Tarihi yine oldukça eskilere dayanan Camelback kanepeler, ortalarında yükselti bulunan modellerdir. Farklı bir konfor sunan Camelback kanepeler, sadeliği ve şıklığı yansıtmanın en etkili yollardan biri. Sağ ve sol kısımlarında, kol hizası yüksek olur ve özellikle retro, vintage tarz mobilyalara sahip salon dekorasyonlarına mükemmel bir uyum sağlarlar.

4-  Tuxedo Kanepe

Adını New York'taki Tuxedo parktan alan kanepe modelinin kolları ve sırt bölümü genelde aynı boyda olur. Oturduğunuz zaman saatlerce ayrılmak istemeyeceğiniz rahatlıktaki Tuxedo kanepeler, çağdaş dekorasyona veya modern dekorasyona oldukça uyumlu ve şık bir tercih olacaktır.

5- L Kanepe

Neredeyse tüm dünya İskandinav dekorasyonuna hayran. Böylelikle her evde bir L kanepe görme ihtimali doğuyor. Salonun büyüklüğüne göre, L kanepe tercihi yapabilirsiniz. Her salona uygun boyutta karşınıza çıkan L kanepeler, rahatlığın bir diğer adı. Hem kalabalık misafirleri ağırlarken hem de tek başınıza evde dinlenirken, salona her açıdan hakim olmanızı ve birçok şeyi aynı anda, kanepede otururken yapmanızı sağlıyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizin Tarzını Ortaya Koyacak Kanepe Modelleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat