Blog

Mortgage Blog

Röportaj: Hacı Ali Taylan

Emlak piyasasının bugünkü durumunu, mortgage sonrası konut talebini ve gayrimenkul yatırımı ile ilgili merak edilen soruları Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan'a sorduk. Her zaman için en doğru yatırımın gayrimenkul yatırımı olduğunu düşünen Taylan'ın yorumları, ev satın alma aşamasında olacaklar için rehber niteliğinde olacak.

Yılın belirli dönemlerinde emlak sektörüyle ilgili haberlerde ev almanın zorlaştığını ya da daha kolay hale geleceğine duyarız.  Ev almak için doğru zaman nedir?

Bahar ve yaz aylarının gerek satın almalarda gerekse kiralamalarda daha yoğun olduğu kanısı geçmişten gelen yanlış bir algıdır. Yalnızca kiralamalar bu dönemlerde biraz daha yoğundur. Ancak gayrimenkul alım ve satımı yılın her günü eşit şekilde gerçekleşiyor diyebiliriz.

Ev almak için doğru bir zaman veya dönem özelikle belirtilemez. Ev alacak kişinin kendisi için en uygun gayrimenkulü bulduğunda alması en doğru hareket olacaktır.  Alma ve satma engeli ya da evin şartları gibi bazı başlıklarda dikkatli olunması gerekiyor. Bu başlıklara dikkat etmeleri de alım/satım emlak ofisleri üzerinden yapılıyorsa; ancak odalara kayıtlı, uzman emlak danışmanlarının desteğiyle gerçekleşebilir.

Gayrimenkule yatırım yapmak hangi durumlarda en iyi seçenektir? Ya da her zaman için en iyi yatırım aracı gayrimenkuldür diyebilir miyiz?

Gayrimenkul her zaman en iyi yatırım aracı olmuştur. Özellikle son on yılda elde edilen kazancın hiçbir sektörde yaşanmadığını söyleyebiliriz. Ülkemizde uzun yıllar gayrimenkulün değerli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Türkiye'deki emlak piyasasının durumunu mortgage kanunlarının kabul edilmesinden önce ve sonra şeklinde ikiye ayırabilir miyiz sizce? Konut kredilerindeki rahatlamanın doğrudan etkileri oldu mu sektöre?

Elbette konut kredilerindeki rahatlama  sektöre ivme katmıştır. Alım gücüne verdiği katkı kadar piyasalarda yarattığı sinerji de çok önemlidir. Kredilerin kullanım şartları iyileştikçe ve faiz oranları düştükçe bu sinerji daha da büyüyecektir.

Son dönemde artan konut projelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şehir yaşamında olumlu ve olumsuz yönleri neler sizce?

Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de ciddi derecede nitelikli konut ihtiyacı vardı. Yeni sunulan projeler bu açıdan üst segment ihtiyaçlarını karşılamada doğru bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şehirleşme açısından geçmişte yapılan hatalar, bazı bölgelerde hala devam ediyor. Bu şehirler birer dikey beton yığını şeklini alıyor. Yerleşim yoğunluğuna dikkat ederek kentlerin dokusunu bozmayan ve yaşanılabilir projeler üretmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

Bir emlakçının aynı zamanda bir emlak danışmanı rolü olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Emlakçılar ne dereceye kadar yönlendirme yapmalılar?

Emlakçı odalarımızın, meslek kuruluşlarımızla yaptığı son düzenleme ve çalışmalar sonucu artık emlakçılar, birer emlak danışmanı olarak hizmet veriyorlar. Bu konu oldukça uzun anlatılabilir. Emlak danışmanları sektörün en önemli ayağını yürütüyor. Artık uzmanlaşan danışmanlar alıcı ve satıcının tüm hizmetlerinde en önemli rolü oynuyorlar.

Konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen tüketicilere genel önerileriniz neler?

Konut kredisiyle ev almak isteyenler kendi gelir ve giderleriyle  uyumlu şartlar ile ev sahibi olmalılar. Kredi başvurusu, ekonomiyi iyi analiz etmeyi de gerektirir. Ülkenin ekonomik durumunun gidişatıyla doğru orantılı kararlar, daha doğru sonuçlar doğurur.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Röportaj: Hacı Ali Taylan
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat