Blog

Mortgage Blog

Birkaç küçük detayla çok daha kârlı bir mortgage yatırımı yapabilirsiniz.

Birkaç küçük detayla çok daha kârlı bir mortgage yatırımı yapabilirsiniz.

Yatırımınıza değer katacak detaylar

Mortgage kira öder gibi ev sahibi olmanın yanı sıra, son derece kârlı bir yatırım aracı olarak da öne çıkıyor. Mortgage, uzun vadeli kâr edebileceğiniz bir yatırım aracı. Fakat birkaç basit ama önemli ayrıntıyla, yatırımınızın çok daha kısa vadede değerlenmesini sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin bu ayrıntılara birlikte göz atalım.

Kira çarpanı

Kira çarpanı, bir evin değerinin yıllık kira getirisine oranıdır. Örneğin, 150.000 TL değerindeki aylık kira getirisi 2.000 TL olan bir konutun kira çarpanı: 150.000/24.000=6,25'tir. Kira çarpanı 5-8 arası olan bir konut ya da işyeri, gerçekten iyi bir yatırımdır. Bu değerde bir fırsatla karşılaşırsanız, hiç vakit kaybetmeden mortgage başvurunuzu yapın!

İmaj her şeydir

Yatırım amacıyla alacağınız konutun bulunduğu bölgenin olumsuz imajı, tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir değer kaybına sebep olabilir. Çevrenin sunduğu koşulları artı ve eksileriyle birlikte değerlendirin.
Gece kulübü, bar, okul, stadyum gibi kalabalık ve gürültülü yerlerin çok yakınında yaşamak gerçek anlamda baş ağrıtabilir. Aynı durum tren yolu, havaalanı, çevreyolu gibi trafiğin, dolayısıyla gürültünün yoğun olduğu yerler için de geçerli. Konut kredisi kullanmadan önce, bu detaylara dikkat etmenizde yarar var.

Etrafta neler var?

Konutun bulunduğu semtteki sosyal imkânlar, yatırım tercihinizi belirleyici kriterler arasında yer almalı. Yatırım yapacağınız evin merkezi bir konumda olması kadar; okul, hastane, spor salonu, sinema, tiyatro, alışveriş merkezi gibi alanlara yakınlığı da kiracıların aradıkları kriterler arasında yer alır. Kiralık konut ilânlarına alıcı gözle bakın, konuma ilişkin bu tarz koşulların nasıl cazibe unsuru olarak kullanıldığını göreceksiniz.

Ulaşım kârınızı artırsın

Yatırım amaçlı konut satın alırken, merkezi yerlere yakınlık kadar semtin ulaşım olanaklarına da dikkat edin. Etkin ve alternatifli ulaşım seçeneklerine sahip bir semt, merkezi bir konuma sahip olmayabilir; fakat buna rağmen bu semtte yer alan bir konut yüksek getiri sağlayabilir. Unutmayın ki özellikle büyük şehirlerde birçok aile, ulaşım için harcanan masraftan ve zamandan tasarruf etmeyi tercih eder. Ulaşımdan sağlayacakları kâr sayesinde kira için ayırdıkları bütçe artış gösterebilir.

Kaçıncı kat?

Evinizin bulunduğu semt önemli, peki bulunduğu kat? Yatırım yapacağınız dairenin hangi katta olduğu, değerine ve kira getirisine doğrudan etki eden unsurlardan biridir. Bodrum ve giriş katları, tercih sıralamasının her zaman en sonunda yer alır. Böyle bir konut satın almayı düşünüyorsanız, mutlaka aynı binadaki farklı katlarla arasındaki kira farkını ve semtin kira rayicini karşılaştırın. Bu sayede uzun vadede kaybınız olup olmayacağını daha net hesaplayabilirsiniz.

Kampüsler

Üniversiteye yakın bir ev sahibi olmak, evinizin her zaman talep göreceği anlamına gelir. Türkiye'nin her yerinde kampüs çevreleri hızla gelişiyor ve yatırımlar da bu doğrultuda değer kazanıyor. Konut sayısının talebin altında olduğu bir bölgede yatırım yaparsanız, kira getirisinin de tatmin edici olma ihtimalini artırırsınız.

Geleceği görün

Mortgage yatırımınızı yapacağınız bölgenin gelişim gösterip göstermeyeceğine dikkat edin. Gelişmekte olan bölgelerde yapacağınız yatırım, ortalamanın üstünde bir seyirle değer kazanır. Özellikle büyük şehirlerde merkezi yerleşimlerin konut ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda, alternatif yerleşim alanları arayışına girilir. Bir bölgenin geleceğini öngörmek konusunda emlak uzmanlarının analizlerinden faydalanabileceğiniz gibi, kendi gözlemlerinizle de bu konuda isabetli tespitler yapabilirsiniz. İş merkezi, fabrika, hastane, okul gibi yatırımların yoğunlaştığı bölgelerde konut talebinin, dolayısıyla emlak fiyatlarının artış göstereceği öngörülebilir.

Sanayi bölgeleri

Sanayi bölgelerine yakın yerleşimler hava kirliliği, yeşil alan azlığı, uzaklık gibi etkenlerden dolayı bir yaşam alanı olarak cazip görünmez. Ancak sahip olduğu kiracı potansiyeli ve sanayileşmeye paralel olarak artan arsa fiyatları sebebiyle bu bölgelerde hem emlak fiyatlarının hem de kira endeksinin her geçen gün artacağını göz ardı etmeyin.

Projeler

Konut projeleri sosyal imkânları, kalitesi ve güvenilirliğiyle yaşanacak evler sunabilir. Özellikle anlaşmalı konut projeleri, banka tarafından desteklendiğinden güven verir ve cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Proje aşamasından tamamlanana kadarki süre zarfında bile prim getirisi olan projeler, kârlı bir yatırım aracı olabilir.

Mortgage, biraz sabır biraz da dikkat gerektiren ama doğru hamlelerle kazandıran önemli bir yatırım aracıdır. Sıraladığımız bu kriterlerin tamamı bir araya geldiğinde seçenekler daralabilir. Ancak yine de bu küçük detaylara dikkat ederek kârlı bir yatırım yapabilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Birkaç küçük detayla çok daha kârlı bir mortgage yatırımı yapabilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat