Blog

Mortgage Blog

Mortgage'ı tercih etmeniz için 5 neden

Mortgage'ı tercih etmeniz için 5 neden

Mortgage kavramının hayatımıza girmesiyle bir ev sahibi olmak, uzak bir hayalden çok daha yakın bir olasılığa dönüşmeye başladı. Birikimlerimizi en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz, geleceğe çok daha güvenle bakabileceğimiz bir hayat vadeden mortgage, hayallerimizle aramızdaki mesafeyi kısaltıyor.

Kendine ait bir evinin olması hemen herkesin en büyük hayallerinden biri. Geçmişten günümüze, çalışma hayatlarına başladığı andan itibaren insanların birikim odağında hep bir ev sahibi olmak yer alır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de, ev sahibi olmayı klasik bir barınma ihtiyacının ötesinde, geleceği "garanti" altına almak olarak görmemiz.

Eskiden bir ev satın almak maddi anlamda çok daha zor ve epey zaman alan bir süreçti. İnsanlar bir yandan hayat standardını korumaya çalışırken bir yandan da birikim yapıp seneler sonra sahip olabilecekleri bir ev için pek çok şeyden ödün vermek zorunda kalıyordu. Üstelik eşzamanlı olarak kira da ödendiğinden, nitelikli bir birikim yapabilmek oldukça zorlaşıyordu. Neyse ki artık ev sahibi olmak o kadar da sancılı bir süreç değil. Mortgage sistemi sayesinde, hayalinizdeki eve kavuşmak için artık beklemenize gerek yok!

Sadece bu kadarı bile "Neden mortgage?" sorunuzun cevabını karşılamıyorsa, işte size mortgage'ı tercih etmeniz için 5 neden:

  • Evinizin sahibi olmanın keyfi

Kiracı olduğunuzda ister istemez birçok hayalinizi de dizginlemek durumunda kalıyorsunuz. İmkânlarınız ne olursa olsun, beklentilerinize uygun bir ev bulmanız genellikle mümkün olmuyor. Yaşadığınız ev size ait değilse, yaşam alanlarınızda yapmak isteyeceğiniz birçok köklü değişiklik de ancak bir "keşke" olarak kalıyor. Evinize dair tüm hayallerinizi özgürce gerçekleştirebilme fırsatı bulmak, ona kendinizden bir şeyler katabilmek, kendinizi yaşadığınız yere ait hissetmek belki de yaşayabileceğiniz en büyük keyiflerden biri. Üstelik "kiracı" olmanın o bitmek tükenmek bilmeyen yüklerinden arınmış halde, huzurla yaşayacağınız bir hayat da cabası. Evinize dair alacağınız her kararda tek kriteriniz: Keyfiniz.

  • Taşınma çilesine son!

Bir evden taşınırken hatıralarımızı da arkamızda bırakırız. Çocuğumuzun attığı ilk adım, ailece yenen keyifli akşam yemekleri, komşularımız, her gün yürümeye alıştığımız sokak, paylaşımlar, iyisiyle kötüsüyle pek çok anı... Kendinize ait bir ev, sevdiklerinizle uzun seneler paylaşmayı düşlediğiniz huzurlu ve güzel günlerin de teminatıdır aslında.

Öte yandan, bir ev taşımanın getireceği yorgunluk ve maddi külfet, henüz düşünme aşamasında bile insanı yorabiliyor. Bitmek bilmeyen bürokrasiler, eşyaları taşınmaya hazır hale getirmek, bir evi yeniden dekore etmek ve tüm bunların getirdiği yorgunluklar... Böyle baktığınızda, mortgage ile satın alacağınız evin, aslında bir evden çok daha fazlası olduğunu göreceksiniz.

  • Birikiminizi değerlendirmenin en iyi yollarından biri

Tabii ki bu külfetlerden kurtulmak ya da düşlediğiniz konfora kavuşmak, sizin için tek başına mortgage'ı cazip kılmaya yeterli olmayabilir.

Uykunuzdan, konforunuzdan, bazen sevdiklerinize ayıracağınız zamandan fedakârlık ederek kazandığınız para, sarf edilen emekle orantılı olarak değerlenen bir olgu. Tüm bu gayreti, daha iyi bir hayata sahip olmak ve sevdiklerinize daha iyi bir gelecek hazırlamak adına gösteriyorsunuz. Dolayısıyla bu durum yarınlarınızı düşünerek yaptığınız birikimleri en iyi şekilde değerlendirme kaygısını da beraberinde getiriyor. Sahip olacağınız bir ev, sevdiklerinizle uzun yıllar paylaşacağınız bir yaşam alanı olmanın ötesinde, yarınlarınız için çoğu zaman fedakârlık yaparak oluşturduğunuz birikimlerinizi değerlendirmenin de en güzel yolları arasında yer alıyor.

  • Paranız boşa gitmesin!

Bütçemizden her ay geri gelmemek üzere eksilen giderlerin en önemlilerinden biri kira gideri. Bu durumu kanıksamış olmamız bir an için böyle düşünmemize engel olsa da basit bir hesap, aslında süreç içerisinde ne denli büyük bir maddi kayba uğradığımızı görmemize yetiyor. Mortgage'ı bu anlamda, boşa akıp giden bir suyun önüne set çekmek olarak tanımlayabiliriz. Mortgage için ödeyeceğiniz tutarın ortalama bir kira bedelinin üzerinde olması sizi yanıltmasın. Uzun vadede boşa harcanan bir paranın biraz daha fazlasıyla tüm bu kaybın telafi edildiğini düşünürseniz, mortgage'ın emeklerinizi teminat altına almanın en iyi yollarından biri olduğunu görebilirsiniz.

  • Yatırım aracı

Mortgage, bir yatırım aracı olarak da uzun vadede getirisi son derece yüksek bir seçenek olma özelliğine sahip. Birikimleriniz iyi bir yatırım için yeterli görünmese bile, gelirinize göre yapacağınız ödemelerle birikiminizin çok ötesinde bir eve sahip olabilir ve birikiminizi uzun vadede kârlı bir yatırıma dönüştürebilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage'ı tercih etmeniz için 5 neden
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat