Blog

Mortgage Blog

Ev Kredisi Nasıl Çekilir?

Ev Kredisi Nasıl Çekilir?

Ev kredisi nasıl alınır ve şartları nelerdir gibi soruların yanıtlarına ulaşabileceğiniz bu yazımızla, aylık gelir ve bütçenize en uygun kredi seçeneklerini belirleyebilir, ev alma hayalinize Garanti BBVA Mortgage ile bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Ev kredisi kullanarak konut sahibi olanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu artışın sebepleri arasında, ev kredisinin sunduğu ödeme kolaylığı ve kişiye özel olarak belirlenen farklı ödeme seçenekleri yer alıyor. Kredi talep eden kişilerin ilk adımı ise, ev kredisi nasıl çekilir sorusunun yanıtını aramak oluyor.

Bankaların sunduğu krediler başlıca konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi olarak sıralanabilir. Bu krediler arasından kişiye en yüksek oranda finansman desteği sağlayan kredi ise şüphesiz ki konut kredisidir. Konut maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak konut kredisi almaya karar verdiyseniz, konut kredisi diğer bir adıyla ev kredisi nasıl çekilir sorusunu sormanız muhtemel. Bu soruya verilecek ilk yanıt, öncelikle bütçenizi belirlemek ve belirlediğiniz bütçeye uygun bir konut arayışına girmek olacaktır. Bu konuda bankaların evin ekspertiz değerinin yüzde 80'ine kadar konut kredisi sağladığını bilmek gerekmektedir. Kalan yüzde 20'lik kısım ise konut kredisi peşinat oranını oluşturacaktır. Peşinatsız ev kredisi nasıl alınır veya hiç birikimim yok nasıl ev alabilirim gibi sorular akıllarda canlansa da bankaların hiç peşinatsız konut kredisi için aradığı şart, mevcutta ipotek gösterebileceğiniz bir evinizin olmasıdır. Peşinatlı ev kredisi nasıl alınır derseniz ise, bütçe ve satın almak istenen konut belirlendikten sonra yapılan başvuru sürecinin ardından belirlenen kredi notunuzu öğrenmeniz gerekir. Kredi notu incelemeleri, aylık geliriniz, daha önce kullandığınız kredi ve kredi kartları dökümlerini kapsamaktadır. Başvurunuz krediye uygun, süreciniz onaylandıktan sonra ekspertiz süreci dahilinde evinizin ekspertiz değeri belirlenir ve kredi kullanacağınız bankanın sunduğu ödeme planlarına ve kredi seçeneklerine karar verirsiniz. Bu noktada bütçeniz için en doğru ödeme planını seçtiğinizden emin olmalısınız.

Tüm bu süreçlerin sonunda ev sahibi olma hayaliniz gerçekleşecek, gelir ve bütçeniz dâhilinde belirlediğiniz kredi taksitlerinizi ödemeye başlayarak kendi evinizin sahibi siz olacaksınız. Ev kredisi nasıl çekilir sorusu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için www.garantimortgage.com'u tıklayarak veya 444 EVİM (444 3846) hattını arayarak Garanti BBVA Mortgage'ın müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Kredisi Nasıl Çekilir?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat