Blog

Mortgage Blog

Mortgage'ın farkı: Esneklik!

Mortgage'ın farkı: Esneklik!

Geliriniz, birikiminiz, ödeme gücünüz ve hayaliniz bir araya geldiğinde seçenekler öylesine kısıtlanabiliyor ki, bir noktada vermiş olduğunuz "ev alma" kararına şartlanıp, aslında hiç de size hitap etmeyen bir evi beğenmeye çalışırken bulabiliyorsunuz kendinizi. Oysa mortgage, hayallerinizdeki eve çok daha özgürce yönelmeniz konusunda size cesaret veriyor. Geriye sadece, gelirinize ve ödeme gücünüze en uygun mortgage seçeneğini belirlemek kalıyor.

Gereksinimler - Olanaklar

Ev sahibi olmak önemlidir; fakat istediğiniz eve sahip olmak çok daha önemlidir... Dolayısıyla yeni bir ev sahibi olma süreci, üzerinde dikkatle durulması gereken kriterler içeriyor. Örneğin toplu konut seçenekleri ekonomik açıdan cazip görünmelerine rağmen, beklentilerinize cevap verme noktasında çoğu zaman sınıfta kalabiliyor. Konumundan mimarisine kadar, aslında birçok yönüyle alıcısına pek de hitap etmeyen bir konut, ekonomik kaygılarla tercih edilebiliyor. Fakat bu tercihi yaparken sağladığınız yararın, gözden çıkarmak durumunda kalacağınız beklentilere değip değmeyeceğine dikkat etmeniz son derece önemli.

Birçok ailenin hayatında sadece bir kez verebildiği bu önemli kararda dikkat edilmesi gereken fazlaca unsur var. Maddi imkânlar bir yana, sadece ihtiyaçlar bile tek başına bu kararı zorlaştırmaya yetecek kadar önemli.

Kaç kişilik bir aile olduğunuz, ailenizde yaşlı bireylerin ya da çocuğunuzun olup olmadığı, hatta çocuklarınızın yaşları... Tüm bunlar yeni bir ev seçiminde belirleyici faktörler. İlk etapta göz önünde bulundurulan bu gereksinimler, beraberinde evin büyüklüğü, oda sayısı, bulunduğu kat, işinize, çocuklarınızın okuluna, sosyal çevreniz ve akrabalarınıza olan mesafesi gibi kriterleri de beraberinde getiriyor.

Listeyi uzatmak kolay... Ancak bir öncelik listesi belirleyip beklentilerinizin bazılarından fedakârlık yapmayı göze alsanız bile, şartlar sizi hem ihtiyaçlarınızın hem de hayallerinizin çok uzağına sürükleyebiliyor... Peki bu durumda, beklentilerinizi karşılayabilecek evi bulmak için şanslı olmanız mı gerekiyor? Eğer yeni bir ev almak için mortgage'ın fırsatlarından yararlanacaksanız, cevap "hayır". Mortgage ile işinizi şansa bırakmak zorunda kalmadan, size dayatılan ya da imkânlarınız nedeniyle mecbur kaldığınız evi değil; beğendiğiniz evi alabileceksiniz. Seçeceğiniz mortgage ürünüyle, hayallerinizin beklentilerinize uygun bir şekilde gerçek olması artık çok kolay!

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage'ın farkı: Esneklik!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat