Blog

Mortgage Blog

Geleceğin mimarları: Öğretmenler

Garanti BBVA Mortgage tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor!

Öğretmenler geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayan ve onların daha iyi bir dünya için iyi birer birey olmaları adına her şartta ve karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen fedakârca hizmet veren "eğitim neferleri…"  Garanti BBVA Mortgage, tüm öğretmenlerin 27 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken, kamu çalışanlarına özel olarak hazırladığı mortgage kampanyalarıyla da tüm öğretmenlerimizin ev sahibi olabilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Öğretmenler gününde bir hediye de Garanti BBVA Mortgage'dan!

En kutsal meslek kabul edilen öğretmenliği tercih eden ve hayatını ülkenin geleceği olacak aydınlık yüzler yetiştirmeye adayan öğretmenlerimiz, Garanti BBVA Mortgage'ın uygun faiz oranları ve vade seçenekleriyle sunduğu öğretmenlere özel mortgage kampanyası sayesinde hayallerindeki eve bir adım daha yaklaşıyor. Garanti BBVA Mortgage, kampanya dâhilinde mortgage başvurusu yapan öğretmenlerimizin avantajlı faiz oranlarından ve indirimli dosya masrafı fırsatından yararlanmasını sağlarken aynı zamanda 250 TL bonus hediye ediyor.

Garanti BBVA Mortgage, geleceğimizin mimarları olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Geleceğin mimarları: Öğretmenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat