Blog

Mortgage Blog

Memleketten ev almanın tam zamanı!

Memleketten ev almanın tam zamanı!

Yıllardır Türkiye'den uzak kaldınız, çalıştınız ve yoruldunuz. Sizce de artık memleketinizden bir ev sahibi olmanın zamanı gelmedi mi?

Memleketten ev

Memleketinizden uzakta geçirdiğiniz süre boyunca az ya da çok kendinizi bir yabancı gibi hissettiğiniz zamanlar olmuştur. Kendinizi gerçekten ülkenize ait hissedebileceğiniz bir eviniz olsaydı her şey daha farklı olabilirdi. İster kesin dönüş yaptığınızda ister dönemlik ziyaretleriniz için yaşayacağınız evi seçin ya da yatırım amaçlı kullanın ve kiraya verin... Türkiye'de bir evinizin olması hem kendinizi iyi hissettirecek hem de kârlı bir yatırım yapmanızı sağlayacak.

Yatırım olarak ev

Gayrimenkul, birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz en iyi yatırım araçlarından biri. Yeni bir evle hem kendinizi hem de ailenizi güvence altına alabilirsiniz. Sizin olan bir evi özgürce düzenleme fırsatı bulabilir, en önemlisi kendinizi yaşadığınız yere ait hissedebilirsiniz. Türkiye'de ev satın alarak, memleketinize ziyaretlerinizin sayısını artırabilir, kendi evinizin sunduğu konforun tadını çıkarabilirsiniz.

Evinizin gerçek değeri

Dilerseniz, yeni bir ev satın almadan önce Evimin Değeri hesaplama aracını kullanarak seçtiğiniz evin tahmini değerine ulaşabilirsiniz. Reidin Emlak Endeks Raporları ile de ilgilendiğiniz bölgedeki konut fiyatlarını öğrenebilir, kira değerlerini karşılaştırabilir, satış fiyatı ve kira değeri değişim oranlarını inceleyebilir, kârlı bir yatırıma imza atabilirsiniz.

Ev sahibi olmanın kolay yolu

Garanti BBVA Mortgage yurtdışında yaşayan gurbetçilere çok özel konut kredisi seçenekleri sunuyor. Tüm bu avantajlarla ev sahibi olmanız ve memleketinizden yeni bir ev almanız için önünüzde hiçbir engel yok.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Memleketten ev almanın tam zamanı!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat