Blog

Mortgage Blog

Hangisi, Hangi Odaya? Halı Alma Rehberi

Bir eve ev hissini veren en önemli eşya halıdır. Evinizden uzakta geçirdiğiniz zamanlarda en çok özlediğiniz his de halıya basma hissidir. Size bu duyguları yaşatan, çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturan ve aynı zamanda önemli bir dekorasyon öğesi olan halıların temizliği, uzun süreli kullanım için bakımı kadar seçimi de çok önemlidir. Sizin için halı seçiminde dikkat etmeniz gereken noktaları bir araya getirdik.

Halıyı nerede kullanacaksınız?

Halı almaya karar vermeden önce ilk cevaplamanız gereken soru, halıyı nerede kullanacağınızdır. Ailenin ortak vakit geçireceği bir alan mı yoksa girişe uzak ve az kullanılan bir alanda mı kullanacağınız oldukça önemli. Ayrıca girişe yakın, gün boyu güneş alan yerler için de farklı seçenekleri değerlendirmelisiniz. Salon, koridor ve merdivenler gibi yoğun trafik bulunan alanlarda, bütçenize uygun en kaliteli halıyı almalısınız. Aksi halde bu alanlarda kullandığınız halılar erkenden yıpranabilir ve eskiyebilir.

Renk seçimi

Halının kapladığı alanı düşünürseniz, yaşam alanı dâhilinde dekorasyon değeri de yükseliyor. Kumaş veya diğer yüzeyler ile harmanlanmış, doğal veya canlı renk tercihleri, kendi tarzınızı ortaya koymanızı sağlayacaktır. Bej rengi, yıllardır olduğu gibi hala en popüler halı tercihlerinden birini oluşturuyor. Renk seçimi her ne kadar kişisel bir tercih olsa da, evin geneliyle düşünerek seçmeniz gereken bir şey. Mobilyalar, perdeler, duvarlar ve evin tamamına uygun renkler, kaliteli ve şık bir görüntü ortaya çıkarır. Güneş ışığı almayan odalarda sıcak renkler, küçük odalar için de açık renkler tercih etmelisiniz.

Doku ve desenler

Bir odaya farklılık ve ilgi çekicilik katmak için, ilginç ama kullanışsız eşyalar almak yerine dokulu ve desenli bir halı almanız yeterli. Birkaç katmanlı ilmik üretildiği için, halılardaki doku görüntüsü çok daha güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Mobilyalarınız ile bütünleyici bir etki yada kontrast yaratmak için halı desenlerini seçerken uyuma dikkat etmeyi unutmayın.

Anti Alerjik Halılar    

Evinizde toza karşı alerjisi olan ya da astım hastası biri varsa seçtiğiniz halının anti alerjik özelliğe sahip olması çok önemlidir. Anti alerjik halılar, mikroorganizma oluşumunu engelleyen akrilik emülsiyon esasına göre üretilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Hangisi, Hangi Odaya? Halı Alma Rehberi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat