Blog

Mortgage Blog

Huzurlu Ev Ortamının Anahtarı: Minimalist Dekorasyon

Fazla eşyadan arındırılmış, açık renklerle donatılmış, sade dekorasyonun çok daha huzurlu bir ortam oluşturduğu ve yalın görünümün pozitif etkiler bıraktığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Bu nedenle son zamanlarda ev dekorasyonlarında minimalist düzenlemeler tercih ediliyor. Minimalist bir dekorasyonu tamamen kendi isteklerinize bağlı olarak oluşturabilir ya da örneklerden yola çıkarak nasıl bir minimalist düzen istediğinize karar verebilirsiniz. Minimalist dekorasyonun tercih edilmesinin tek sebebi yaydığı huzur değil. Sade ve yalın dekorasyonlar aynı zamanda modern, doğal ve davetkar bir görüntü de oluşturuyor.

1 - Renk paylaşımları

Evinizi beyaz, açık gri veya buz grisi renklerde tercih ederek minimalist dekorasyona ilk adımı atabilirsiniz. Mobilyaları da benzer renklerde seçtiğiniz zaman evinizin havası size fazla düz ve tek renk gelebilir. Ama minimalist dekorasyonun güzelliği de burada başlıyor. En sevdiğiniz çarpıcı renklerdeki aksesuarlar evin geri kalanıyla kusursuz bir uyum oluşturacaktır ve dekorasyonun tek renk görüntüsünü ortadan kaldıracaktır. Kanepe minderi, tablo veya biblo olarak renk patlamalarını evinizin dilediğiniz yerinde kullanabilirsiniz.

2 - Bitkiler

Minimalist dekorasyonunuza renkleriyle uyum sağlayacak bitkiler, atmosfere ferahlık getirecektir. Fakat bilmeniz gereken önemli noktalardan biri bitki sayısını en azda tutmanız gerektiği. Eğer salonun bir köşesini fazla sayıda bitki ile doldurursanız, minimalist dekorasyondan uzaklaşıyorsunuz demektir. En sık kullandığınız kanepe veya mutfak masasının yanına koyacağınız bir bitki, minimalist çizgiden çıkmanızı engelleyecek ve çok daha huzurlu bir ortam oluşturacaktır.

3 - Ahşap

Açık renklere en çok yakışan mobilyalar genelde ahşap olanlardır. Özellikle salonun tek duvarına bir kütüphane yerleştirerek ve hem kitaplar hem de renkli aksesuarlarla süsleyerek ortaya çok güzel görüntüler çıkarabilirsiniz.

4 - Pencereler

Evinizin pencerelerini saklayan koyu ve kalın perdelerden uzak durmalısınız. Minimalist dekorasyonun en önemli anahtarlarından biri aydınlık ortamlardır. Bu nedenle pencerelerin önünü boş bırakmaya ve tül perdeler kullanmaya özen gösterin. Tül perdeleri koyu renk tercih edebilirsiniz ama aydınlığı engellemeyecek renkler her zaman daha güzel bir görüntü oluşturacaktır.

5 - Aydınlatma

Minimalist dekorasyonda aydınlatma tercihiniz evdeki genel renk uyumuna dahil olacak şekilde olmalı. Klasik lambader ve aplikler bu durumda evinize en çok yakışacak seçenekler. Eğer avize kullanmak istiyorsanız da fazla gösterişli olmayan, sade modellerden yana tercihinizi yapabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Huzurlu Ev Ortamının Anahtarı: Minimalist Dekorasyon
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat