Blog

Mortgage Blog

İspanyol Tarzı Dekorasyon Nasıl Yapılır?

Son dönemde İskandinav dekorasyonu moda olsa da, diğer ülkelerin de kendine has dekorasyon stillerini görmezden gelmemelisiniz. Örneğin İspanyol esintili ev dekorasyonları, önce dikkatinizi çekip sonra sizi büyüleyecek kadar güzel ve görkemli! Ayrıca yaşadığınız yerin hiçbir önemi yok. İspanyol tarzı bir dekorasyon isterseniz, bunu evinizde uygulamanız oldukça kolay.  İşte İspanyol tarzı bir dekorasyona sahip olmak için birkaç öneri;

Ahşap Tavanlar

İspanyol dekorasyonunda en önemli unsur, ahşap tavanlar ve kirişleridir. Özellikle yüksek tavanlı evlerde, harika bir görüntü oluşturan ahşap tavanlar, İspanyol dokunuşunu en net ortaya koyan tercih olabilir. Tavanınız yüksekse, ahşap ortamı asla daraltmayacak, aksine ferah bir hava katacaktır. Eğer ahşap kullanabilecek durumda değilseniz, koyu ahşap rengin özelliklerini yansıtan boya ve sıvalardan yana tercih yapabilirsiniz.

Ferforje

İspanyol evlerinin bir diğer önemli vurgusu demir ferforjelerdir. Yatak başları, şömine önleri, pencereler, şamdanlar, avizeler veya merdiven korkulukları gibi yerlerde dövme demir kullanarak, gerçek bir İspanyol dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.

Renk Kullanımı

Dekorasyon yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerin başında gelen renk uyumu, İspanyol tarzı dekorasyonlarda hayati bir değer taşıyor. Gerçek bir İspanyol dekorasyonu için doğal renklerden uzaklaşmadan tercih yapmalısınız. Beyaz veya kum rengi duvarlar, kahverengi karo döşemeler gibi birbiriyle uyumlu renklerden oluşan bir çekicilik yaratmalısınız. Koyu renk ahşap ve açık renk duvarlar İspanyol dekorasyonunun altın kurallarından biri.

Aydınlatma

Mutlaka avize tercih etmelisiniz. Özellikle şamdan görünümüne sahip avizeler, İspanyol aydınlatmasının olmazsa olmazları. İspanyol sinemasında, masa ve yemek sahnelerine dikkat ettiğiniz zaman Latinlerin, aydınlatma konusunda ne kadar gösterişi sevdiğini anlayabilirsiniz.

Minder ve Kırmızı Kullanımı

İspanyollar için kırmızı çok önemli bir renk.  Bu yüzden evde mutlaka kırmızı eşyalarınız olması gerekiyor. Perdeleri kırmızı alabilir, çeşitli yerlerde kullanacağınız minderleri de kırmızının farklı tonlarından seçebilirsiniz.

Portreler

İspanyolların sanatla, özellikle de resimle olan ilişkisi büyük. Picasso, Dali ve Goya gibi dünyanın en büyük ressamlarının çıktığı ülkede, dekorasyonda resimler özellikle portreler oldukça değerli. Salon veya koridorlarda kullanabileceğiniz insan portreleri veya ünlü ressamlardan bazı eserler evinizin gerçek bir İspanyol dekorasyonuna sahip olmasını sağlayacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İspanyol Tarzı Dekorasyon Nasıl Yapılır?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat