Blog

Mortgage Blog

İtalyan Dekorasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İtalyan Dekorasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Son dönemde belki sadece İskandinav dekorasyon örnekleriyle karşılaşıyorsunuz fakat bilmeniz gerekiyor ki İtalyan dekorasyonu, İskandinav dekorasyonundan daha popüler! Çünkü İtalyan dekorasyonu en kaliteli mobilyalar, en uyumlu renkler ve Akdeniz'in ferahlığını bir araya getiriyor. Nasıl popüler olmasın ki? Gösteriş, ihtişam, ışıltı ne ararsanız İtalyan dekorasyonunda var! İşte size İtalyan dekorasyonuyla ilgili bazı fikir ve bilgiler;

Sanat ve ihtişam

Akdeniz'in çizme ülkesi İtalya, mimarisi ve sanatıyla her zaman tüm dünyanın gözdesi olmuş bir ülke. Tüm bu özelliklerini düşündüğünüz zaman İtalyanların sade ve minimal tasarımların çıkması neredeyse imkânsız. Bu nedenle İtalyan dekorasyonuna ilgi duyuyorsanız ihtişamı, gösterişi ve görkemi seven biri olduğunuz anlamını çıkarabiliriz. Özellikle salon dekorasyonlarında altın varaklı aynalar, kahve tonlarındaki deri kanepeler sizi büyüleyecek başlıca dekorasyon öğelerinden.

İtalyan tasarımın tarihi

Oldukça eskiye dayanan bir tasarım tarihinden bahsediyoruz. Roma İmparatorluğu zamanından beri, İtalyan iç dekorasyonlar soyluluğu temsil eden, asil ve ihtişamlı öğelerden oluşuyor. Roma İmparatorluğu'nun soyluluk ifadesini evinize taşımak istiyorsanız, öncelikle evinizin büyük olması gerekiyor. Geniş ve özenle işlenmiş kolonlar, her köşe başında Rönesans'ı hatırlatan bir sanat eseri, İtalyan dekorasyonunu oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Tablolar, soluk renkli bitkiler, tavana kadar uzanan organik dekorasyon süsleriyle, mükemmel bir İtalyan dekorasyonu yaratabilirsiniz.

Çini, mermer ve taş

Bu üç kelime, İtalyan tasarım ve dekorasyonlarının temel kelimeleri. Çininin zarafeti, mermerin aydınlığı ve taşın süslemeleri, neredeyse İtalyan bayrağı kadar İtalya'ya özgü bir özellik. İtalyan dekorasyonuna tamamen kendinizi kaptırmak yerine, evin belirli bölümlerinde kullanmak isterseniz, banyoda kullanacağınız mermer detayları veya evinizin girişinde yer vereceğiniz çini ya da taş örnekleri, mükemmel bir görüntü ortaya çıkarabilir.

Ne olursa olsun her zaman zarif

15. yüzyıl Floransası'ndan, günümüze kadar tüm İtalyan dekorasyonlarını inceleyebilirsiniz. Beğendikleriniz de olacaktır beğenmediklerinizde ama göreceğiniz tek bir şey var o da zariflik! İtalyan dekorasyonu ihtişamı ne kadar abartırsa abartsın, zarifliğini asla yitirmeyen bir tasarım çizgisine sahip. Evinizde dekorasyon yaparken, İtalyanlardan bir özellik almak isterseniz o da bu zariflik olmalı çünkü dengeyi, şıklığı ve tasarımın başarısını en güzel ortaya çıkaran şey zarafet.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İtalyan Dekorasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat