Blog

Mortgage Blog

Kendinize En Uygun Ödeme Seçeneğini Tercih Etmek İçin Bilmeniz Gerekenler

Kendinize En Uygun Ödeme Seçeneğini Tercih Etmek İçin Bilmeniz Gerekenler

Mortgage hakkında bildiğiniz tek şey uzun vadeli ve düşük faizli bir kredi olduğuysa size daha da iyi bir haberimiz var çünkü Garanti BBVA Mortgage'ta aynı zamanda kendinize en uygun ödeme planını seçme özgürlüğüne de sahipsiniz.

Gelir ve gider durumunuz, hayat tarzınız, alışkanlıklarınız, diğer ödemeleriniz ve göz önünde bulundurulmasını istediğiniz her ne varsa önünüze koyun ve geri kalan bütçe için en uygun ödeme planını mortgage uzmanınız ile birlikte oluşturun.

1- Maaş günü ödemeli mortgage

Mortgage ödemelerinize, anlaşma yaptıktan bir ay sonra başlamak zorunda değilsiniz. Başvurunuz kabul edildikten hemen sonra, ilk maaş gününüzde ödemelere başlama şansınız mevcut. Bu durum aynı zamanda faizlere de olumlu yansıyor. Faiz yükü azalıyor ve daha az ödeme gerçekleştiriyorsunuz.  Yani, her şeye yeni başlayanlar için en iyi ödeme seçeneklerinden biri.

2- Evini gösterene mortgage

Kredinizi 36 aya kadar vadelendirebileceğiniz ödeme seçeneğinde, sahip olduğunuz ya da ikamet ettiğiniz konutu teminat göstererek, her türlü ihtiyacınız için yüksek limitli,  uygun faizli, uzun vadeli kredi kullanabilirsiniz. Konut sahipleri için oldukça kullanışlı bir mortgage ürünü.

3- Balon ödemeli mortgage

Geliriniz her ay aynı şekilde ilerlemek yerine, bazı dönemlerde artıp, azalabilir. Garanti BBVA Mortgage da tam olarak bu şekilde esnek gelir düzenine sahip olanlar için Balon Ödemeli Mortgage'ı karşınıza çıkarıyor. Yılın dilediğiniz zamanlarında kredi ödeme miktarını bütçenize göre kendiniz belirleyebilirsiniz.

4- Ara ödemeli mortgage

Yılın belirli zamanlarında elinize normalden daha fazla para geçebilir. Örneğin iş yerlerinin yılsonu primleri veya başka şekilde ödemeler alabilirsiniz. Eğer böyle bir düzeniniz bulunuyorsa, önceden belirleyeceğiniz tarihlerde, ara ödeme yapabilirsiniz. Bu ödeme seçeneği, ödeme yaptığınız dönemler dışındaki aylık taksit oranını düşürecektir.

5- Azalan / Artan Taksitli Mortgage

Başta yüksek miktarda taksit verip daha sonra az ödeme yapmak veya başta az ödemeyle başlayıp sonradan taksitleri arttırmak Garanti BBVA Mortgage'ta mümkün. Gelirinizin ne zaman artık ne zaman artacağı ile ilgili planlamanızı doğru bir şekilde yapabiliyorsanız, bu seçenek sizin için en uygun seçenek olabilir.
Türkiye'nin en geniş mortgage yelpazesi ile siz de hemen konut kredisi başvurunuzu yapın ve hayallerinizdeki eve kavuşun.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kendinize En Uygun Ödeme Seçeneğini Tercih Etmek İçin Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat