Blog

Mortgage Blog

Kimler Balon Ödemeli Mortgage Başvurusu Yapmalı

Kimler Balon Ödemeli Mortgage Başvurusu Yapmalı

Mortgage başvurusu yapacak olanların ilk merak ettikleri soru her zaman için ödeme planının nasıl olacağıyla ilgilidir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Garanti BBVA Mortgage'ta 20'den fazla ödeme seçeneği bulunmaktadır ve başvuru yapan kişi bu seçenekler arasından Mortgage Uzmanlarımızın yönlendirmesiyle gelir durumuna göre tercih yapabilir.

Esneklik sağlaması ve geliri yılın belli dönemlerinde artıp azalan kişiler için en ideal seçenek olması sebebiyle Balon Ödemeli Mortgage, seçenekler arasında en dikkat çekici olanlardan biridir. Peki, Balon Ödemeli Mortgage'a kimler başvurmalıdır?

Ödeme planını kendiniz oluşturun

Yaptığınız işlerde geliriniz belirli dönemlerde azalıp, belirli dönemlerde çoğalıyor olabilir. Gelirinin düzenli olmadığını düşünenler için uygun olan Balon Ödemeli Mortgage, yılın hangi aylarında kazancınız artıyorsa, sadece o zamanlarda ödeme yapmanızı sağlıyor. Yani mortgage başvurusu yapabilmek için mutlaka her ay aynı gelire sahip olma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Sezonluk meslekler için ideal

Yaptığınız işteki geliriniz mevsimlere göre değişiyor olabilir. Bir butik otel sahibi ya da bir dondurmacı yaz aylarında, kış aylarına göre daha fazla kazanca sahip olabilir. Aynı şekilde bir şehir içinde bir lokanta sahibi veya yalnızca kışlık ihtiyaçlar satan bir dükkan sahibi de kışın daha yüksek gelire sahip olabiliyor. İşte balon ödeme tam olarak bu şekilde hayatını sürdüren insanlar için harika bir seçenek.

Kaç ayda bir ödeme yapacağınıza da siz karar verin

Garanti BBVA Mortgage, balon ödeme seçeneğini sunarken sizi aklınıza gelebilecek tüm zorluklardan, en uzak noktaya götürüyor. Kaç ayda bir ödeme yapacağınıza da gelirinize göre siz karar verebiliyorsunuz. 3 ayda bir, 6 ayda ya da dilediğiniz herhangi bir sıklıkta konut kredisi ödemelerinizi gerçekleştirebilir, diğer aylarda rahat edebilirsiniz.

Balon ödemeli mortgage'ın diğer avantajları

Ödeme zamanlarını sizin belirlediğiniz mortgage'ın daha fazla avantajı olur mu demeyin. Çünkü yaptığınız planlama doğru tercihlerden oluşuyorsa, mortgage vadelerini uzatmanıza asla gerek kalmıyor. Kendi kararınızla tercih ettiğiniz mortgage ödeme tarihleri, sizi zor durumda kaldığınız zaman kurtaracak ve yüksek faiz oranlarından da her zaman koruyacaktır.

Siz de hemen konut kredisi başvurunuzu yapın ve hayallerinizdeki eve kavuşun

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kimler Balon Ödemeli Mortgage Başvurusu Yapmalı
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat