Blog

Mortgage Blog

Kışa hazırlanın

Kışa hazırlanın

Kış aylarına eviniz ne kadar hazır? Bu soruyu kendinize vakit kaybetmeden sorup, gerekli tedbirleri almak için çok az bir zamanınız var çünkü kış artık kapıda! Sadece birkaç gün içinde halledilecek kontrollerle soğuk ve yağışlı kış aylarını rahatça geçirebilir, böylece kışın keyfini çıkarabilirsiniz.

Çatı onarımı

Özellikle müstakil evlerde ya da en üst katlarda yaşayanlar için çatılar kış aylarında ciddi bir sorun olabiliyor. Çatıyı kontrol ettirip yoğun bir kar altında ne derece dayanıklı olduğunu görmek, akan, sızdıran yerler olup olmadığını tespit etmek rahat bir kış geçirebilmeniz için son derece önemli. Sızıntı yapan yerleri tamir ettirerek kışın sık gerçekleşen yağışların olumsuz etkisini en aza indirebilirsiniz.

Kombinizin bakımı

Eğer doğalgaz sistemiyle ısınıyorsanız kombinizin bakımını ihmal etmeyin. Teknik servisi çağırarak kombinizin yıllık bakımını yaptırabilirsiniz. Bu sayede hem ısınma giderlerinizi azaltabilir hem de beklenmedik bir arıza neticesinde kışın en soğuk günlerinde yarı yolda kalmamış olursunuz.

Radyatör kontrolü

Radyatörlerinizi kontrol ettirip, bir sorun olmadığından emin olun. Peteklerinizden tam verim alabilmeniz için dolaşımda hiçbir sorun olmaması gerektiğini unutmayın. Ayrıca eşyalarınızın ısı dağılımını engelleyecek şekilde yerleştirilmediğinden emin olun. Böylece ısınma giderleriniz de oldukça azalacaktır.

Mantolama

Havalar çok fazla soğumadan mantolama sisteminiz yoksa binanızda oturan diğer kişilerle anlaşarak evinize mantolama sistemi yaptırmalısınız. Bu şekilde yakıttan tasarruf edebileceğiniz gibi, kış aylarını daha iyi ısınarak geçirebilirsiniz.

Pencereler

Pencerelerinizin geçirgenliğini kontrol ederek gerekli tedbirleri almaya özen gösterin. Eğer pencerelerinizi değiştirme imkânınız yoksa mutlaka pervazlarınızı silikon, bant gibi izolasyon malzemeleriyle kapatarak hava akımını engellediğinizden emin olun. Ayrıca kalın perdelerin de soğuk havayı engellediğini ve evin ısısını koruduğunu unutmayın. Perde geçici bir tedbir olsa da kış aylarında yakıt masrafınızın can sıkıcı seviyelerde olmasını engelleyebilecek kadar etkilidir.

Tüm bu detayların yanı sıra ihtiyaçlarınız ve imkânlarınız doğrultusunda alacağınız ek tedbirler de kış aylarını çok daha rahat geçirmenize yardımcı olacaktır. Bu konuda uzman desteği alabileceğiniz gibi, kendi başınıza da ihtiyaçlarınızı ve eksiklerinizi belirleyerek gereken önemleri alabilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kışa hazırlanın
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat