Blog

Mortgage Blog

Konforunuzu artıracak eşyalar

Konforunuzu artıracak eşyalar

Fonksiyonel eşyalarla evinizi çok daha kullanışlı ve konforlu hale getirebilirsiniz. Üstelik evinize ferah bir hava katabilir, şıklığını da artırabilirsiniz.

Sihirli mobilyalar

Son dönemde oldukça popülerleşen fonksiyonel mobilyalar büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Örneğin, küçük bir sehpa bir dokunuşla kocaman bir yemek masası haline dönüşebiliyor ya da kitaplık gibi görünen bir raf anında konforlu bir yatak olabiliyor. Bu tür eşyaları hem yerden tasarruf etmek için hem de eşya kalabalığından kurtulmak için tercih edebilirsiniz.

Isı kontrollü yataklar

Soğuk kış günlerinde sıcacık yatağınızdan çıkmak istemediğinizi biliyoruz. Klima özellikli yataklar sayesinde yatağınızın ısısını dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani, sıcak yataklarınız artık daha da sıcak! Üstelik çift kişilik yataklarda her iki taraf için de ısıtma fonksiyonu bulunuyor. İnce su borularının bulunduğu bu fonksiyonel yataklar hem daha sağlıklı bir uykuyu beraberinde getiriyor hem de ekonomik olarak tasarruf etmenizi sağlıyor.

Pratik dolaplar

Derin dolaplar ve raflar artık tarih oldu! Bu alanlarınızı daha iyi değerlendirmek için raylı rafları ya da çok bölümlü çekmeceleri tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte dolaplarınızı organize etmek için dolap düzenleyiciler kullanabileceğinizi hatırlatalım.

Yeni evinize kira öder gibi sahip olmak için konut kredisi başvurunuzu hemen yapın, Mortgage Uzmanlarımız en kısa sürede size ulaşsın.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konforunuzu artıracak eşyalar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat