Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisiyle Hayatınızı Güvence Altına Alma İmkanları

Mortgage, hayatınızda aldığınız en büyük ve en uzun vadeli kararlardan biri olabilir. Ancak 360 derece incelendiğinde hayatınıza sağladığı olumlu katkıların tahmin ettiğinizden çok daha fazla olduğunu göreceksiniz. Garanti Mortage'ın hem ödeme seçenekleri hem diğer sigorta çeşitleri ile birlikte destekleyici paketleri size yepyeni kapılar açacaktır.

Ödeme seçenekleri

Garanti BBVA Mortgage ile kendinize en uygun ödeme şeklini tercih etme şansına sahipsiniz. Eğer mortgage'ın sadece düşük faizli ve uzun vadeli bir konut kredisi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hayat tarzınız, alışkanlıklarınız, geliriniz ve harcamalarınız mortgage ödeme şeklini seçerken dikkate alınıyor ve böylece en rahat şekilde ödeyebileceğiniz bir konut kredisi başvurusu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hayatınızı güvence altına alırken yalnızca bir ev sahibi olmuyor aynı zamanda tüm süreçte bütçenizi etkilemeyecek sağlam adımlar atıyorsunuz.

Avantajlardan doğru yararlanma

Elbette mortgage'ın en büyük avantajı kira öder gibi ev sahibi olmak. Yani, mortgage başlı başına avantajlı bir durum. Kira öder gibi sahip olduğunuz evde aynı zamanda özgürce ve rahatça tadilat ve değişiklikler yapabilirsiniz. Fakat bir de Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu avantajları iyi takip etme ve mortgage'ı kendiniz için en uygun hale getirme imkanlarınız var. Ayrıca her yıl %7 oranda artış gösterecek kira ödemelerinden çok uzakta, düşük faizlerle, kendinize ait bir evde huzurunuz yerinde yaşıyor olacaksınız.

Hayat sigortası avantajları

Garanti BBVA Mortgage'dan konut kredisi kullanırken aynı zamanda hayat sigortası yaptırırsanız, Garanti BBVA Mortgage karşınıza çok daha düşük ve uygun faiz oranlarıyla çıkıyor. Konut kredisinin güvencesine bir de hem ailenizi hem de sizi güvence altına alacak hayat sigortasını eklediğinde huzurlu bir geleceğin temelini bugünden atmış oluyorsunuz. Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu avantajların içinde, hayat sigortası her anınızda aklınızda olacak ve her zaman daha huzurlu olmanızı sağlayacak bir seçenek.

Garanti BBVA Mortgage uzmanları

Elbette Garanti BBVA Mortgage uzmanları, her konuda sizin yanınızda olmak için hazır. Özellikle birikiminizi değerlendirme, size en uygun ödeme seçeneğini bulma konularında, mortgage uzmanlarının sürekli desteği kendinizi çok daha rahat ve huzurlu hissetmenizi sağlayacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisiyle Hayatınızı Güvence Altına Alma İmkanları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat