Blog

Mortgage Blog

Konut projesi satış temsilcisine sormanız gerekenler

Konut projesi satış temsilcisine sormanız gerekenler

İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda en doğru konut projesi tercihini yapabilmeniz için sormanız gereken birçok soru, öğrenmeniz gereken birçok detay var. Proje tercih aşamasında satış temsilcisine sormanız gereken en önemli soruları sizler için sıraladık.

  • Projenin okullara, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve şehir merkezine uzaklığını ve toplu taşıma alternatiflerini öğrenin.
  • Projeden ev satın alan kişilerle görüşüp görüşemeyeceğinizi, böyle bir imkânınız yoksa müşteri profilini sorun.
  • Projenin hangi aşamada olduğunu, planlanan bitiş tarihini öğrenin. Firmanın daha önce gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi edinerek belirtilen süre içinde tamamlanıp tamamlanmadığını ve verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini sorun.
  • Net ve brüt m2'leri öğrenin. Aynı bölgede yer alan benzer projelerin fiyatlarıyla karşılaştırabilmeniz için de bu detay oldukça önemli. Ayrıca satın alımdan sonra gerçekleşebilecek fiyat artış ve azalmalarına karşı haklarınızı korumak için ne gibi tedbirler alındığını sorun.
  • Aidatların ve varsa diğer ödemelerin ne kadar olduğunu öğrenin. Ayrıca bakım ve tamirat gibi ihtiyaçlarınızda ne gibi hizmetler verildiğini sorun.
  • Satış fiyatına dahil olmayan masraflar olup olmadığını mutlaka sorun.
  • Projenin yer aldığı bölgeye yabancıysanız, size ve ailenize ne derece uygun olduğunu öğrenin. Bölgedeki sosyal yaşamı, kültürel yapıyı öğrenin. Bu önemsiz gibi görünen detay, çok daha keyifli bir hayat sürebilmenizde kilit rol oynayabilir.

Tüm bunların yanında beklentilerinize yönelik aklınıza takılan tüm soruları yöneltmekten çekinmeyin. Satış temsilcisinin birkaç dakika sonra unutacağınız onlarca bilgiyi sıralamasını beklemeden, öğrenmek istediğiniz her şeyi öğrenebildiğinizden emin olun. Bu, her şeyden önce "içinize sinen' doğru bir tercih yapabilmeniz açısından son derece önemli. Garanti BBVA Mortgage'ın anlaşmalı olduğu Konut Projeleri ile ilgili bilgi almak ve hemen başvuru yapmak için tıklayın.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut projesi satış temsilcisine sormanız gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat