Blog

Mortgage Blog

Küçük Mutfaklar için 5 Dahiyane Fikir

Söz konusu mutfak olduğu zaman büyüklük her zaman iyi bir şey değil. Ayrıca yeni evlerde büyük mutfaklar eskisi kadar tercih edilmiyor. Çünkü küçük mutfaklar, büyüklere göre daha kolay ve verimli bir çalışma ortamı oluşturuyor. Bir mutfakta önceliğiniz boş alan ve iyi bir tasarım yerine fonksiyonel ve iyi organize olmanızı sağlayan düzen olmalı. Küçük bir alanda, pratik bir şekilde hareket edebilmek, lezzetli yiyeceklerle beraber düzeni de getirir. Ünlü emlakçı Louis Parrish'in inancına göre mutfağını düzenli tutabilen bir insan hayatını da düzenli tutabiliyor. Bu yüzden küçük mutfaklar için pratik dekorasyon fikirlerimize kulak verin ve küçük mutfağınızı en pratik ve verimli şekilde kullanın.

1- Duvara monte masalar

Elbette dekorasyon dergilerinde duvara monte edilen masaları sürekli olarak görüyorsunuz. Ama onları kullanabileceğiniz en doğru alanın küçük mutfaklar olduğunu biliyor muydunuz? Hem yer kaplamayan hem de size alan açan duvara monte masalar, 4 kişilik bir ailenin bile rahatça yemek yiyebileceği bir ortam oluşturuyor. Yemek yaparken tezgah olarak da işinize yarıyor.

2- Musluklara bağlı doğrama tahtaları

Musluklarla bağlantılı doğrama tahtaları, görüp görebileceğiniz en pratik mutfak gereçleri. Raylı bir sistemle basitçe musluğunuza monte edilen doğrama tahtaları hem mutfağınızın daha temiz kalmasını hem de ciddi bir yer tasarrufu sağlıyor.

3- Tekerlekli dolap ve tezgahlar

Tekerlekli dolap ve tezgahların en güzel özellikleri, siz nerede durmalarını isterseniz orada durmaları. Mutfak dekorasyonu sırasında onlara her zaman duracakları bir yer ayırmanız ve işleri bittikten sonra onlara ait bölmeye yerleştirmeniz mutfağınızın kullanımını çok daha pratik bir hale getirecektir.

4- Tavan rafı

Tavana monte edebileceğiniz bir raf ile oldukça geniş bir yer tasarrufu yapabilirsiniz. İster tencerelerinizi, isterseniz diğer malzemelerinizi tavan rafına asmanız onlara kolay ulaşmanızı da sağlayacaktır. Tencereler, tavan rafı sayesinde dolaplara sıkışmak yerine kolay ulaşılabilir bir yerde duracaklar.

5- Duvara monte edilen asma raflar

Bıçaklar, soyucular, minik tencereler, cezveler derken mutfağın malzemesi bitmez. Küçük mutfaklarda tüm bu alet edevatı bir arada, pratik ve kolay ulaşılabilir şekilde muhafaza etmeniz boş duvara monte edebileceğiniz asma raflar ile mümkün hale gelecek. Asma raflar mutfağınıza retro bir görüntüyü de beraberinde getiriyor. Hem şık hem de pratik olan bu dekorasyon fikri güzel görüntü sunduğu için büyük mutfaklarda bile yer veriliyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Küçük Mutfaklar için 5 Dahiyane Fikir
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat