Blog

Mortgage Blog

Misafir Odası Nasıl Olmalı?

Misafirlerini iyi ağırlamak her ev sahibinin önem verdiği ve dikkat ettiği bir konudur. Misafirler kendilerini ne kadar rahat hissederse, ev sahibi de o kadar mutlu olur. Eğer evinizde bir oda ayıracak kadar çok misafir ağırlıyorsanız, işte size misafir odasını harika bir odaya çevirecek öneriler.

Duvarlarda yatıştırıcı renkler

Misafir odasının duvar renkleri için mutlaka yatıştırıcı renkler kullanmalısınız. Başka bir evde kalmanın tedirginliğini yaşayan misafir, bu duvar renkleri sayesinde kendisini daha rahat hissedecektir. Canlı tonlardan kaçının. Özellikle aile büyükleri için klasik bir düzen daha iyi olacaktır. Genç işi dokunuşlar, misafirlerin uykusunu kaçırabilir.

Başucunu boş bırakmayın

Komodinler misafirlerin rahat etmesi için harika zemin oluştururlar. Kendi evinde yanına ne alarak uyuyorsa, sizin evinizde de aynısını yapabileceğini bilmek huzurlu hissetmesini sağlayacaktır. Başucuna koyabileceği bir bardak su bile, kendini evinde gibi rahat hissetmesini sağlar. Misafir olarak bir eve gidildiğinde, gece ortalıkta dolanmak genelde zorlayıcıdır. Bu durumla empati yaparsanız, misafir odası için doğru ihtiyaçları kolayca belirleyebilirsiniz.

Ayna gerekli

Misafirlerinizin sabah rahatça odadan çıkmalarını sağlayacak bir ayna en önemli ihtiyaçların başında geliyor. Daha rahat hazırlanabileceği bir odası olması, misafirinizi mutlu edecektir. Bu yüzden aynanın önemini göz ardı etmeyin.

Tek kişilik yatak tercih edin

Eğer oda yeterince büyükse, iki tane tek kişilik yatak kullanabilirsiniz. Eğer misafirleriniz birlikte yatmak isterse, tek kişilik yatakları birleştirebilirler. Bu tercihi onlara bırakmanız, mutlu olmalarını sağlayacaktır.

Yere mutlaka bir halı koyun

Eğer parke veya granit kaplamanız bulunuyorsa bir halı, odanın daha samimi ve sıcak görünmesini sağlayacaktır. Halı olmayan odalarda biraz soğuk bir hava eser. Bir de misafirliğe gidiyorsanız, oda ile bağlantı kurmakta zorluk çekersiniz. Bu yüzden bir halı alıp, ortamı sıcak ve samimi tutmak, misafirlerin daha rahat etmesini sağlayacaktır.

Dolap düzenlemesi

Odada mutlaka bir dolap bulundurun ve bir kısmını misafirleriniz için ayırın. Yedek havlular, battaniyeler ve yastıklar koyarak, misafirin en rahat ettiği şekilde yatmasını sağlayabilirsiniz. Üşürse battaniyeyi dolaptan alabilir ve sizden bir şeyler istemek durumunda kalmaz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Misafir Odası Nasıl Olmalı?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat