Blog

Mortgage Blog

Mobilya Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Yeni bir eve taşınırken, mobilya seçimi konusunda herkes heyecanlı davranır. Herkesin hayallerini süsleyen büfeler, kanepeler ve koltuklar var. Fakat önemli olan evinize uygun olan ve enerjinizi her zaman yüksek tutacak mobilyaları tercih etmek. Bunu yaparken de aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor. Böylece hem ihtiyaçlarınızı gideren hem de evinizin çok daha güzel görünmesini sağlayan bir mobilya alışverişini gerçekleştirebilirsiniz.

1- Ölçüler

Evinizin ve mobilyanın birbirleriyle ölçü konusunda uyum içinde olmaları gerekiyor. Bu yüzden mobilya almak için alışverişe çıkmadan önce evinizde mobilya kullanacağınız alanların ölçülerini almalısınız. Böylece küçük bir salona devasa bir kanepe almaktan kurtulursunuz. Ölçülere bağlı hareket ederseniz işinize yaramayacak bir mobilya alma ihtimaliniz ortadan kalkar.

2- Aradığınız stili belirleyin

Evin genelinde bir uyum yaratmak, evinizin tasarımını çok daha özel bir hale getirdiği gibi huzurlu ve rahat hissetmenize de yardımcı oluyor. Bu yüzden bir tarz belirlemeniz gerekiyor. Mutfak dolaplarını aşırı modern seçip, salonu vintage mobilyalarla süslemeniz evinizin uyumunu ortadan kaldıracaktır. Dekorasyon dergilerini inceleyerek bir tema belirleyip, her oda için ona uygun mobilyalar tercih etmek en doğru karar.

3- Renkleri aklınızda tutun

Elbette canlı ve hareketli renkler göze güzel görünüyor ama yıllarca size eşlik edeceklerini ve zamanla sizi yorabileceklerini unutmayın. Daha uyumlu ve daha düz renk tercihleri mobilya alırken çok daha karlı bir alışveriş yapmanızı sağlar.

4- Hayat tarzınızı düşünün

Hayat tarzınızı mobilya ile yansıtabilmeniz önemli. Bu sayede evinizde aradığınız huzur ve mutluluğu çok daha kolay bir şekilde yakalarsınız. Aynı zamanda da her zaman en rahat tercihi yapmaya özen gösterin. Mobilyaları evinizde kullanmak için alıyorsunuz, sergilemek için değil. Bu yüzden en rahatları, sizi en mutlu edecek seçenekler olacaktır.

5- Kaliteyi kontrol edin

Az maliyetli bir mobilya alışverişi yapmak isterken, kaliteden ödün vermeyin. Çünkü düşük kalite aldığınız mobilyalar yakın zamanda değişim ve tadilat gerektirebilir. Bu da daha fazla masrafın kapılarını açacaktır. Alışveriş sırasında dayanıklılık ve kullanış açısından en güçlü olan ve tarzınızı en iyi yansıtan mobilyayı tercih etmeye özen gösterin.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mobilya Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat