Blog

Mortgage Blog

Mortgage Başvurusu İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Mortgage Başvurusu İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Konut kredisi başvurunuzla birlikte hayatınızda birçok şeyi olumlu etkileyecek bir karar alıyorsunuz. Masraflarınız, aylık taksitleriniz, ödeme planlarınız ve sosyal yaşamınız gibi konularda hayatınızı değiştirecek mortgage başvurusu ile ilgili bazı şeylere hazırlıklı olmanız gerekiyor.

Hayatınıza Yeni Birisi Girecek

Mortgage uzmanınız artık sizin hayatınızda yeri olan bir şahıs haline gelecek. Mortgage planlamalarınızla ilgili her zaman iletişime geçebileceğiniz ve size ödemelerinizle ilgili destek olabilecek mortgage uzmanınız, birçok konuda size yardımcı olacak ve hayatınızdaki değişimleri sizinle birlikte takip edecek.

Biriktirme Kapasitesi

Mortgage kararıyla birlikte hayatınızda değişecek olan en büyük etmen, biriktirme kapasiteniz. Hayalinizdeki eve sahip olmak için fiyatının %25'ini biriktirmeniz gerekiyor. Bu bilgi ile birlikte, hayatınıza da hemen bir düzenleme getirip biriktirme kapasitenizi arttırmanız gerekecek. Hayatınızın farklı açılardan etkilenmesini sağlayacak biriktirme kapasiteniz ile daha düzenli bir maddi hayata geçiş yapacaksınız.

Harcama Takibi

Mortgage başvurunuzun ardından harcamalarınızı sıkı bir kontrolden geçirmelisiniz. Bir ay boyunca yaptığınız tüm harcamaları bir deftere yazmaya çalışın. Böylece yaptığınız gereksiz harcamaları görüp bir sonraki ay daha dikkatli davranabilirsiniz. Bunu her ay yaparsanız harcamalarınızı takip edebilir, gereksiz giderler konusunda çok daha dikkatli davranabilirsiniz.

Yaşam Alanınız

Eğer mortgage'a başvurup kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olmak istiyorsanız o zaman yeni bir semt, yeni bir ev ve yeni bir hayat sizi bekliyor demektir. Yeni bir ev her zaman hayata renk katar. Bir de o evin size ait olduğunu bilerek dekorasyon yapmak ve eşya almak başka hiçbir şeyde hissedemeyeceğiniz bir heyecan verir.  Evinizi seçerken konumu ile ilgili doğru bir karar vermeye özen gösterin. Çocuklarınız varsa okullarına kolay ulaşım sağlayabilecekleri yerlerden ev alırsanız, yeni bir yaşam alanıyla birlikte kolay ulaşımı da hayatınıza dahil etmeyi başarabilirsiniz.

Kirasız Yaşam

Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatını yakalıyorsunuz. Kira yerine mortgage taksitlerini ödemeye başladığınız zaman, paranızı havaya atıyormuş gibi hissetmek yerine, geleceğinize yatırım yaptığınızı hissedeceksiniz. Bunun verdiği güven de hayatınızı düzene sokmanız ve gelir-giderlerinizi daha sıkı takip etmeniz için gereken teşviki oluşturacaktır.
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage Başvurusu İle Hayatınızda Neler Değişecek?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat