Blog

Mortgage Blog

Mortgage Başvurusu Yapmadan Önce Cevaplamanız Gereken Sorular

Mortgage Başvurusu Yapmadan Önce Cevaplamanız Gereken Sorular

Mortgage başvuru sürecinin hayatınızı güvence altına alan ve aynı zamanda da tüm yaşamınızı etkileyen bir karar olduğunu biliyorsunuz. Bu bilgi ile birlikte, konut kredisi başvuru sürecine geçerken kendinize sormanız gereken bazı sorular bulunuyor. Hem başvuru sürecinizi etkileyecek hem de geleceğinizi yapılandıracak bu karardan önce aşağıdaki sorular her koşulda doğru tercihi yapmanızı sağlayacaktır.

1- Bütçem mortgage'a hazır mı?

Elbette ilk soru sahip olduğunuz bütçe ile alakalı olmalı. Kazancınızı, harcamalarınızı, oluşabilecek koşulları tek tek hesaplamalısınız. Her konuda bir B planına ihtiyacınız var. Soruyu sorduğunuzda aldığınız cevap içinizi rahatlatıyor ve soruların hepsi sizi tatmin ediyorsa, konut kredisi başvurusu yapmaya oldukça yakınsınız demektir.

2- Ödeme planım nasıl olmalı?

Garanti BBVA Mortgage bünyesinde birden fazla ödeme planı bulunuyor. Eğer bu ödeme planlarından hiçbiri sizin için uygun değilse, bulunan paketler kombine edilerek size en uygun hale getiriliyor. Böylece tamamen planlarınıza göre belirlediğiniz bir ödeme planına sahip oluyorsunuz. Eğer bu soruyu cevaplamakta zorlanıyorsanız, internetten, telefonla veya şubeleri ziyaret ederek, hayalini kurduğunuz eve kavuşmanızı sağlayacak ödeme planları hakkında bilgi alabilirsiniz.

3- Para biriktirme kapasitem yeterli mi?

Mortgage başvurusunda, almak istediğiniz evin %25'lik miktarını biriktirmiş olmanız gerekiyor. Eğer bu miktarı biriktirirken fazla zorluk çektiyseniz veya devam ettirmekte zorlanacağınızı hissediyorsanız biriktirme kapasitenizle ilgili sorularınız var demektir. Mortgage uzmanınız ile bu konuyu konuşmanız, konut kredisi başvurusu sürecinde oldukça faydalı olacaktır.

4- Ödeme planına uyabilecek miyim?

Elbette tamamen sizin ödeme kapasitenize göre belirlenecek bir ödeme planına sahip olacaksınız. Fakat bu ödeme planını geleceğinizle karşılaştırıp, bu plana ne kadar uyabileceğinizi hesaplamalısınız. Ayrıca başınıza gelebilecek beklenmedik olaylara karşı da bir ödeme planı oluşturabilir, kendinizi güvende tutabilirsiniz.

5- Bulduğum ev bana uygun mu?

Size veya ailenize uygun bir ev bulmanız büyük önem taşıyor. Eğer aklınızda en ufak bir soru işareti bulunuyorsa, almak istediğiniz ev ile ilgili kararlarınızı gözden geçirmelisiniz. Ayrıca evin özelliklerinin sadece sizin için değil tüm aile bireyleri için uygun olması gerekiyor. Biraz öngörü yeteneği, biraz da hislerle ailecek kendinize en uygun evi seçmeye çalışın. Bu süreçte de yardıma ihtiyaç duyduğunuz her an Garanti BBVA Mortgage yanınızda olacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage Başvurusu Yapmadan Önce Cevaplamanız Gereken Sorular
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat