Blog

Mortgage Blog

Mortgage ile Yaz

Mortgage ile yaz

"Mortgage" denilince sizin de aklınıza sadece ailenizle uzun yıllar yaşayacağınız bir ev ya da birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz yatırım amaçlı bir konut satın almak gelebilir. Ancak mortgage aslında uzun vadeli bir konut kredisidir ve ne amaçla olursa olsun her tür konut alımında bu krediden faydalanılabilir.

Yazlık evler

Denize kıyısı olan güzel bir tatil beldesinde, bahçeli bir eve sahip olmak birçok insanın hayalleri arasında yer alıyor. Sıcak yaz aylarında şehirden uzaklaşıp biraz dinlenmek, denizin tadını çıkarmak ve sevdiklerimizle vakit geçirip yılın yorgunluğunu üzerimizden atmak harika bir fikir gibi görünüyor.

Sadece tatillerini değil, emeklilik yıllarını da çok daha sakin bir yerde geçirmek isteyen birçok kişi için de yazlık beldeler son derece cazip seçenekler olarak öne çıkıyor. Emekliliğe dair hayalleri genellikle bir bahçe, veranda, çocukların ve belki torunların koşup oynayacağı sakin ve huzurlu bir ev süslüyor. Tüm bu hayallere kavuşmak mortgage ile son derece kolay!

% 100 Mortgage

Mortgage, hayallerinizi süsleyen yazlık eve kavuşabilmeniz için özel seçenekler sunuyor. %100 Mortgage ürünü, ikinci eviniz için son derece uygun bir ürün olarak göze çarpıyor. Peşinat ödemeden konut kredisi kullanma imkânı sunan bu mortgage ürünüyle, siz de hayallerinizdeki yazlığa çok kısa sürede kavuşabilir, sakin ve huzurlu bir yazın keyfini çıkarabilirsiniz.

Mortgage'ın, sizi hayallerinize götüren yolun ilk adımı olduğunu unutmayın. Mortgage uzmanlarımız, beklentilerinize en uygun konut kredisini belirleme konusunda, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda!

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage ile Yaz
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat