Blog

Mortgage Blog

Mortgage Uzmanınıza Sormanız Gereken 5 Soru

Mortgage başvurusu için hazırsınız ama hala aklınızda cevapsız sorular mı var? Gayet doğal. Pratikte oldukça kolay bir şekilde işleyen bu sürece girmeden önce tüm soruların cevaplarının berrak olması için tereddüt etmeden mortgage uzmanınıza danışmak en doğal hakkınız. En temelden başlayın ve konut kredisi hakkında her şeyi öğrendikten sonra adım atın diye, sormanız gereken en temel soruları sizin için bir araya getirdik:

Neden mortgage başvurusu yapmalıyım?

Mortgage başvurusu yapmanın tüm avantajlarını bir de uzmanından dinlemenizde fayda var. Konut kredinizle ilgili bilmeniz gereken tüm detayları ve avantajları uzmanınıza sorun ve söylediği her öneriyi not edin.  

Mortgage başvuru süreci nasıl ilerliyor? Hangi belgeler gerekli?

Mortgage başvurusu yapmadan önce bazı belgeleri bir araya getirmeniz gerekiyor. Oldukça önemli olan bu adımda eksiksiz olmanız çok önemli. Hem yorulmamak hem de doğru bir başvuru yapmak adına ihtiyacınız olan belgeleri mortgage uzmanınızdan öğrenmeniz oldukça doğru bir adım olacak. Ayrıca sürecin nasıl işlediğini de önceden öğrenirseniz, başvuru sırasında hiçbir konuda kafanız karışmaz.

 Hangi ödeme türü bana göre?

Aylık ve yıllık gelirleriniz ve harcamalarınızla ilgili detaylı bir dosya oluşturmaya çalışın ve bu bilgiler doğrultusunda mortgage uzmanınıza hangi ödeme türünü seçmeniz gerektiğini sorun. Bu sayede, mortgage ödeme şekilleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabilir ve planlamanızı da bu doğrultuda yapabilirsiniz.

En uygun vade seçeneği hangisi?

Ödeme şekilleriyle birlikte, vade seçeneği de büyük önem taşıyor. 240 aya kadar varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanma şansınız bulunuyor. Size ait bilgiler doğrultusunda hangi vadeyi seçeceğiniz konusunda sizi en iyi mortgage uzmanınız yönlendirecektir.

Doğru evi nasıl bulurum?

Size doğru evi mortgage uzmanınız gösteremez ama eğer Garanti BBVA Mortgage'ın anlaşmalı olduğu projeler varsa sizi onlara yönlendirebilir. Bu konuda bilgi almayı sakın unutmayın.

Bir mortgage uzmanıyla iletişime geçmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak istiyorsanız 444 3846 (EVİM) numaralı telefondan yanıt alabilirsiniz. Ayrıca Garanti BBVA Mortgage ana sayfasından, bir mortgage uzmanı ile online görüşme şansınız da bulunuyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage Uzmanınıza Sormanız Gereken 5 Soru
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat