Blog

Mortgage Blog

Mortgage Kullanmanın Karlı Bir Yatırım Olduğunu Kanıtlayan 7 Gerçek

Herkesin gelecek planlarında mutlaka bir ev sahibi olmak vardır. 30-45 yaş aralığındaki çoğu insan da bu hayaline mortgage ile ulaşacağını biliyor. Garanti BBVA Mortgage uzmanlarının yönlendirmeleri ve sağladıkları bilgiler doğrultusunda, en doğru şekilde mortgage başvurunuzu gerçekleştirme imkanını yakalayabilirsiniz. Eğer kafanız karışıksa sizin için mortgage'ın ne kadar karlı bir yatırım olduğunu size 7 adımda sıralayalım.

1- Kirada en fazla 10 yıl

Bir ev kiralamak ve orada yaşamak fikri size cazip gelebilir. Eğer ev uygun fiyatta ve temizse kendinizi şanslı bile hissedebilirsiniz. Ama unutmamanız gereken bir şey var, kiracılar son yasalara göre kiraladıkları evde en fazla 10 yıl oturabiliyorlar. 10 yıl yaşamak da en iyi şartlarda gerçekleşiyor. Kira sözleşmesi yüzünden kiracının belirlediği kurallar doğrultusunda imzalanıyorsa, taşınmanız 10 yıldan daha önce gerçekleşebiliyor.

2- Kira artış oranı

Kiralık bir evde otururken, kiranın sabit kalmayacağı önceden kabul edilen bir gerçek. 2015 verilerine baktığımız zaman da yıllık kira artış oranının %7,36'ya ulaştığını görebiliriz. Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu ödeme seçeneklerini incelediğimizde ise sabit faizli mortgage sayesinde, ödediğiniz taksit tutarında artış olmayacağını gözlemleyebilirsiniz.

3- Ev değerinin artışı

Mortgage'ın karlı bir yatırım olduğuna dair en güçlü kanıt, aldığınız evin yıl içinde değerlenecek olmasıdır. Aldığınız evdeki artış oranı yıllara göre farklılık gösterse de her yıl artıyor.

4- Birikime yönlendirmesi

Birikim yapmak her zaman güzeldir. Hem gelecek konusunda daha rahat hissetmenizi sağlar hem de kendi ödeme kapasitenizi belirlemenize yardımcı olur. Mortgage konusunda da birikim alışkanlığınız işe yarıyor. Çünkü mortgage başvurusu yapmadan önce, başvurunuzun kabul görmesi için alacağınız evin %25'ini biriktirmiş olmanız gerekiyor.

5- Torba Kanun

Konut kredisi almak isteyenlere, Torba Kanun ile devlet desteği de yakın zamanda başlayacak. Mortgage başvurusu yaparken devletten yardım alarak ev sahibi olmayı daha da kolaylaştırabilirsiniz.

6- Uzman kontrolü

Mortgage ile ev almaya karar verdiğiniz zaman, Garanti BBVA Mortgage uzmanları ev ile ilgili tüm araştırmaları yapıyor ve evin değerini belirliyorlar. Böylece evi piyasa değerinde alabiliyorsunuz.

7- Her karar sizin!

Mortgage sayesinde hayallerinizdeki eve kavuşuyorsunuz. Hem de kira öder gibi değil çok daha avantajlı şartlar altında. Kirada otururken yapamayacağınız bazı düzenlemeler bulunuyor. Fakat mortgage ile sahip olduğunuz evde oturmaya başladığınız andan itibaren, yapacağınız her değişiklik veya düzenlemede özgürsünüz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage Kullanmanın Karlı Bir Yatırım Olduğunu Kanıtlayan 7 Gerçek
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat