Blog

Mortgage Blog

Özel Ödemeli Mortgage Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mortgage başvurusu sırasında birçok soru işaretine sahip olduğunuzu ve bu soruların cevaplarını almak için büyük bir istek duyduğunuzu biliyoruz. Fakat mortgage konusunda endişelenmenize hiç gerek yok çünkü hem onlarca ödeme seçeneği bulunuyor hem de kendinize uygun ödeme seçeneği bulamıyorsanız, Özel Ödemeli Mortgage seçeneği karşınıza çıkıyor. Siz daha çok evi bulmaya ve hayallerinizi süsleyen evde karar kılmaya odaklanın, ödeme planınızı Garanti BBVA Mortgage ailesi, size en uygun şekilde ortaya çıkaracak.

Eğer ticaretle uğraşıyorsanız…

Özel Ödemeli Mortgage ürünü, yılın belirli dönemlerinde geliri farklılık gösterenler için en iyi seçim. Özellikle ticaretle uğraşan tüketicilerin,  yıl içinde bazen büyük bazen küçük ölçüde gelir ve harcama miktarları farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden, 120 aylık bir ödeme anlaşması yerine daha esnek ödemelerini tamamlayabilecekleri bir ödeme seçeneğine ihtiyaç duyuyorlar. İşte tam bu noktada Garanti BBVA Mortgage, Özel Ödemeli Mortgage ile isteklerini gerçekleştirmeyi başarıyor.

240 aya kadar vade

Özel Ödemeli Mortgage, diğer ödeme seçenekleri gibi 240 aya kadar vadelendirilebiliyor. TL cinsinden tercih edebileceğiniz mortgage ürününüzde, belirli dönemlerde kendi belirlediğiniz tutarlarda ödeme yapma şansı bulacaksınız. Eğer yıl içinde elinize toplu miktarda para geçiyorsa, Özel Ödemeli Mortgage ürünü ara taksit ödemeleri yapma imkanı da sunuyor. Daha açık bir şekilde özetlemek gerekirse, bu ödeme seçeneği cebinizdeki paraya göre ödeme yapmanız için var.  

Önce sizin istekleriniz

Konut kredisi başvurusu yaparken, %25 miktarı biriktirdikten sonra tamamen kendinize uygun bir ödeme planı ortaya çıkarabilirsiniz. Garanti BBVA Mortgage uzmanları bu konuda size en iyi şekilde yol gösteriyor ve hayalinizdeki evin ödemelerini gerçekleştirirken her zaman rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlıyorlar. Faiz ve vade konularında da kendinize göre şekillendirebileceğiniz Özel Ödemeli Mortgage ürünü, her zaman ödeme tutarlarınızı öngörme şansını da size sunuyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özel Ödemeli Mortgage Hakkında Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat