Blog

Mortgage Blog

Proje ve Ev Seçimi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mortgage hesaplama araçlarını kullanarak en uygun konut kredisi seçeneklerini inceledikten sonra eğer gerçekten bir ev sahibi olmaya hazırsanız önünüzde hiçbir engel kalmıyor. Mortgage'da en önemli iki konu kendinize uygun ödeme şeklini bulmak ve doğru ev seçimi yapabilmek. Mortgage ile ev almak isteyenler, özellikle büyük şehirlerde sayısı gittikçe artan konut projelerine yoğunlaşıyorlar. İmkanları normal bir apartman dairesinden daha fazla olan konut projelerinde ev tercihi yaparken dikkat etmeniz gereken konuları yazdık.

Beklenti ve ihtiyaç listesi

Bir projeyi incelemeye başlamadan önce mutlaka bir beklenti ve ihtiyaç listesi hazırlayın. Büyüklükten başlayıp evin cephesine kadar tüm istek ve ihtiyaçlarınızı sıralayın. Böylece birbirinden çekici konut projeleri arasında büyülenirken kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemiş olursunuz. Her zaman ihtiyaç ve beklentilerinize bağlı kalmanız gerektiğini kendinize hatırlatmak ve doğru tercihi yapmak için bir liste bu süreçte size en çok yardımı dokunan şey olacak.

Mimari ve metrekare

Alacağınız evin kaç metrekare olacağına karar verebilirsiniz. Bir proje seçip evi görmeye gittiğiniz ve metrekarenin size uyduğunu gördüğünüz zaman hemen sevinmeyin çünkü metrekare aslında evin mimarisiyle değişiklik gösterebilen bir faktör. Örnek daireleri farklı cephe ve katlarda farklılık gösterebileceğini unutmayın.

Kat ve cephe tercihi

Güneş, sıcaklık, asansör, gürültü ve kolaylık gibi birçok tercihiniz kat ve cephe seçerken aklınızda bulunmalı. Yüksek katlardaki daireler yaşlı ve çocuklar için çok da uygun değil. Aynı zamanda gürültüden kaçmak isteyen ve sakin bir ev ortamı arayanların da birinci tercihlerini oluşturuyorlar. Bu yüzden kat ve cephe tercihi ev alırken en radikal kararların başında geliyor. Eğer nasıl bir tercih yapmanız gerektiğine karar veremiyorsanız ara katların ve köşe dairelerin en çok tercih edilenler olduğunu aklınızda bulundurabilirsiniz.

Maliyet

Elbette fiyat ev alırken başrolde yer alıyor. Eğer evi aldıktan hemen sonra kiraya vermek istiyorsanız maliyeti düşük dairelerden yana tercih yapmanızda fayda var. Bu evi kiraya vermenizi hızlandırır. Böylece zaman kaybetmeden iyi bir yatırıma sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda maliyet konusunda bir mortgage uzmanı ile de görüşmenizde, destek ve yardımlarını almanızda fayda var. Böylece aldığınız kararları uzman gözüyle de değerlendirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Proje ve Ev Seçimi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat