Blog

Mortgage Blog

Salonda Fark Yaratacak Renk Seçenekleri

Salonlar evin kalbidir ve hem ev sahibinin hem de eve gelen ziyaretçilerin en fazla vakit geçirdiği yerdir. Yani evinizin en halka açık alanı salonunuz olacak. Zaten dekorasyon dergilerinde de büyük bir bölüm her zaman salonlara ayrılır. Bu yüzden salonunuzun kendinizi ifade edebildiğiniz ve tarzınızı yansıtabildiğiniz bir yer ve en az sizin kadar eşsiz olması gerekiyor.

Salon dekorasyonunuza biraz karakter katmanın en kolay yolu renklerden geçiyor. Çünkü boyalar hem bütçenizi sarsmadan size yepyeni bir tasarım sunuyorlar hem de çok yönlüler. Bu yüzden boyalarla yapabileceklerinizi anlattık. İşte salonunuzda boyaların yardımıyla karakterinizi yansıtmanın ve fark yaratmanın yolları!

1-Öne çıkan tek duvar

Salonunuzun genel yapısını ve havasını bozmadan yapabileceğiniz harika bir yenilik bir duvar seçip onu öne çıkarmaktır. Eğer dört duvar içinde cesur hareketleri seviyorsanız, özel olarak vurgulayacağınız bir duvar fark yaratmanızı sağlayabilir. Özenle seçtiğiniz bir sanat eserini çerçeveletip, duvarın rengini de salonun genelinden farklı seçerseniz ortaya harika bir görüntü çıkacağına emin olabilirsiniz.

2-Tavanla duvarların kontrastı

Tavanlar çoğu zaman gözden kaçan yüzeylerdir. Tavana bir renk sıçraması yaparsanız, görsel olarak oldukça etkileyici bir görüntü ortaya çıkabilir. Böylece tavandaki alanı çok daha dinamik bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. Ayrıca tavanın rengini, yüksekliğine veya alçaklığına göre de seçebilirsiniz. Eğer alçak tavanlarınız varsa, mavi veya lila renk tercih edip olduğundan daha yüksek görünmesini sağlayabilirsiniz.

3-Yeri boyama cesareti!

Tavan boyamak elbette olası ama yeri boyamak gerçekten fark yaratmak için çırpınanlara kesin çözüm getiriyor. Özellikle son dönemde trend haline gelen dama şeklinde yer boyaları, salonunuzun dinamik görünmesini sağlar. Yerler için mat renkler tercih ederseniz de salonunuz huzurlu bir görüntüye kavuşur

4- Duvarlarda doku oluşturun

Daha ilginç görüntülere sahip olmak için, dokulu boyalarla salon duvarlarınızı özelleştirebilirsiniz. Duvarlarınızı boyarken bez ve farklı fırça yardımlarıyla duvar boyasıyla dokular oluşturmak oldukça kolay. İstediğiniz gibi küçük detaylar, doku oluşturmak için yeterli.

5- Mural: Duvar Resmi

Bu çılgın fikir özellikle büyük salonlar için geçerli. Tek bir duvarı feda ederek, en maceracı salon renk ve boya fikrine hazırlanın. Mural adı verilen duvar boyaları, eşsiz bir ortam oluşturmanızı sağlayacak. Tamamen kendi tercih ettiğiniz bir figürü veya görüntüyü, tek bir duvara boyatabilirsiniz. Geri dönüşü olmayacağı için bir uzmanla çalışmanız doğru olacaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Salonda Fark Yaratacak Renk Seçenekleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat