Blog

Mortgage Blog

Satın almak/Kendin yapmak: DIY'in yükselişi

Satın almak/Kendin yapmak: DIY'in yükselişi

Yeni bir ev sahibi olmak son derece keyifli, fakat bir o kadar da masraflı olabilen bir süreç. Ev sahibi olan birçok insan eski evindeki eşyaların çoğunu yeni taşındığı evde kullanmak istemediğinden dekorasyona da ciddi bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor. Fakat bu durum, son dönemlerde yükselişe geçen DIY (do it yourself/kendin yap) konseptiyle değişmeye başladı.

"Do it yourself", temelde mevcut malzemeleri kullanarak yeni eşyalar, aksesuarlar tasarlamak olarak tanımlanabilir. Önceleri bir hobi olarak, boş vakitlerin değerlendirildiği bir aktivite olan DIY projeleri zaman içinde son derece kapsamlı bir dekorasyon trendi haline geldi. DIY eşyalar, satın alınan seri üretim mobilyalardan çok daha değerli bulunmaya başlandı. Bunun temel sebebiyse kişinin kendi zevkini, yaratıcılığını özgürce kullanabilmesi ve ortaya orijinal bir tasarım çıkarabilmesi. DIY projelerin maliyet açısından da oldukça avantajlı olması, bu trendin yükselişini sürdürmesinde önemli rol oynuyor.

Konut kredisi ile bir ev sahibi olduğunuzda artan masraflarınıza bir de mobilya alışverişi eklemek istemiyorsanız DIY bu konuda harika bir seçenek olabilir. Tüm DIY uygulamalarıyla ilgili yardım alabileceğiniz binlerce kaynak internette yer alıyor. Bu kaynaklardan yaratıcı fikirler edinebileceğiniz gibi birçok teknik uygulamanın da basit eğitim videolarına ulaşabilirsiniz.

Peki, kendin yap projelerini hangi alanlarda uygulayabilirsiniz? İsterseniz son dönemde satın almanın alternatifi olan DIY projelerinin uygulama alanlarına gelin birlikte göz atalım.

Aksesuar uygulamaları

"Kendin yap" konseptiyle üretilen eşyaların başında aksesuarlar geliyor. Ev aksesuarları, dekorasyonun da önemli parçaları ve birkaç küçük dekoratif müdahale, evinizin de yepyeni bir görünüme kavuşmasını sağlayabiliyor. Bu konuda yaratıcılığınızı sınırlamadığınız durumda boya, yapıştırıcı gibi birkaç basit malzemeyle hemen her objeye yeni bir form kazandırabileceğinizi unutmayın.

Büyük eşyalar

Eski mobilyalarınızdan kurtulup yeni evinizde yepyeni bir görünüme sahip olmak istemeniz son derece doğal. Ancak bunun için mevcut eşyalarınızı tamamen atıp yeni eşyalar almak zorunda değilsiniz. Burada önemli olan, hangi eşyaya ihtiyaç duyduğunuzu belirlemek. Göz alışkanlığı, evinizde aslında ihtiyaç duymadığınız ve yersiz kalabalık yapan birçok eşyayı fark etmenize engel olur. Öncelikle işe bu eşyaları bir kenara ayırmakla başlayın. Geriye evdeki temel ihtiyaçlarını karşılayan koltuk, sehpa gibi eşyalar kalacak. Önceliğinizi, bu eşyalar üzerinde yapabileceğiniz değişikliklere verebilirsiniz. Yeni bir renk, farklı kumaşlar ve uygulama yöntemleriyle hazırlanabilecek kaplamalar, örtüler, farklı boya teknikleriyle yakalanacak modern ya da nostaljik etkiler… Elinizdeki eşyalar ve basit malzemelerle yapabilecekleriniz neredeyse sınırsız! Fazla eşyalarınızdan kurtulduğunuzda ve birkaç basit uygulamayla eski eşyalarınıza bambaşka bir hava kattığınızda, her şeyiyle yepyeni bir eve sahip olabilirsiniz.

Aydınlatma, zemin ve duvarlar

Aydınlatma da DIY projelerinin en etkin uygulandığı alanlardan biri. Basit bir kavanoz ve birkaç parça eski kumaşla bile bambaşka bir ışık kaynağına sahip olabileceğinizi unutmayın. Ayrıca hiçbir eşyayı değiştirmeden, sadece farklı bir aydınlatma kullanarak evinize bambaşka bir atmosfer kazandırabilirsiniz. Buna paralel olarak zemin ve duvarlarla ilgili geliştireceğiniz yaratıcı fikirleri aydınlatmayla destekleyerek harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Sadece birkaç kutu boya ve farklı uygulama teknikleriyle ortaya çıkarabileceğiniz sonuçlara siz bile inanamayacaksınız!

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Satın almak/Kendin yapmak: DIY'in yükselişi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat