Blog

Mortgage Blog

Şimdi Al Sonra Öde Mortgage İle Ev Sahibi Olurken Bilmeniz Gerekenler

Mortgage başvurunuz sırasında, aldığınız hayati karara yön verecek en önemli seçimlerden biri de ödeme planınız olacak. Faiz oranları kadar kredinizi nasıl bir düzende ödeyeceğiniz de oldukça önemli.

Ev almak isteyenlerin içinde bulunduğu farklı koşulları ve ihtiyaçlarını düşünerek oluşturulan Garanti BBVA Mortgage ödeme seçenekleri, Şimdi Al Sonra Öde Mortgage ile düşünceli tutumunu bir kez daha kanıtlıyor. İlk defa ev alacaklar veya ikinci bir ev sahibi olacaklar için oldukça kullanışlı ve birden bire büyük masraflara girmenizi engelleyen Şimdi Al Sonra Öde Mortgage ile dönemsel masraflarınızı büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

Mortgage ödemelerini erteleme

Şimdi Al Sonra Öde Mortgage seçeneği ile taksitlerinizi ödemeye mortgage kredinizi ve evinizi aldıktan sonra başlayabiliyorsunuz. Özellikle evi için yeni dekorasyon veya tadilat masrafı yapacaklar için bütçeleme konusunda oldukça yardımcı olan Şimdi Al Sonra Öde seçeneği, 6 aya kadar ödeme erteleme imkanı sunuyor. Ödeme planınız ve ödeme kapasiteniz belirlendikten sonra mortgage uzmanlarıyla en doğru şekilde Şimdi Al Sonra Öde planınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Bu sistem özellikle yeni evlenen çiftler tarafından tercih ediliyor çünkü eşya masrafı ve evin taksitlerini aynı anda ödemeyi tercih etmiyorlar.

Ertelemeye göre kredi miktarı

Ödeme planınızı oluştururken dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. Mortgage kredisi, seçtiğiniz evin ekspertiz değerinin %75'ini karşılıyor. Dolayısıyla almak istediğiniz evin tutarının %25'ini sizin karşılamanız gerekiyor. Bu sayede, banka tüketicinin para biriktirme ve ödeme kapasitesini görüyor. Ayrıca bu kapasiteye göre de seçilen ödeme planında düzenlemelere gidiliyor. Ancak Şimdi Al Sonra Öde Mortgage başvurusu yapıyor ve ödemelerinizi 4 ile 6 aya kadar ertelemek istiyorsanız, ekspertiz değerinin %30'unu biriktirmiş olmanız gerekiyor. Ödemelerine 6 ay geç başlayacağınız konut kredinizi, evin değerinin %70'i olarak bankadan talep edebiliyorsunuz.

Sabit veya değişken faiz

Garanti BBVA Mortgage, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor ve Şimdi Al Sonra Öde seçeneğini müşterilerinin kazançlarına ve ödeme kapasitelerine göre bir sisteme yerleştiriyor. Bu düzenlemede dilerseniz faiz oranlarınızı sabitleyebilir veya belirli dönemlere göre değişken hale getirebilirsiniz. Diğer ödeme planlarıyla kombinasyon yapabileceğiniz Şimdi Al Sonra Öde seçeneği masraflarınız konusunda büyük bir destek sunuyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Şimdi Al Sonra Öde Mortgage İle Ev Sahibi Olurken Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat