Blog

Mortgage Blog

Site İçindeki Yaşamdan En İyi Şekilde Yararlanma Rehberi

Yaşayacağınız yeri seçerken, hayatınızın, zevklerinizin ve eğilimleriniz her detayı büyük bir önem taşıyor. Yaşam tarzınız, hobileriniz, sosyal ve toplumsal statünüz gibi etmenler nerede yaşayacağınız konusunda oldukça önemli etmenler. Fakat sadece nerede yaşayacağınıza değil nasıl bir ortamda yaşayacağınız da önemli. Bazı insanlar mahalle yaşamının sıcak atmosferinden kopamıyor, bazıları da site ortamlarının konforundan vazgeçemiyor. Ancak son yıllarda şehir hayatının şartları da düşünüldüğünde birçok insanın tercihini geniş ve farklı imkanlara sahip sitelerden yana kullandığını söylemek mümkün.

Ev seçerken nelere dikkat ederiz?

Mortgage avantajlarıyla birlikte sahip olacağınız evi seçerken kriterlerinizi iyi belirlemelisiniz. İhtiyaçları doğru belirlemek sizi doğru karara bir adım daha yaklaştıracaktır. Evinizde mutlaka olması gerekenler, vazgeçemeyeceğiniz özellikler gibi konularda emin olmalısınız. Semt konusunda da fazla kararlı olmayın. Tek bir semtte karar alarak, hayalinizdeki evi bulma ihtimalinden uzaklaşabilirsiniz. Birkaç semt belirlemek, daha kolay ev bulmanızı sağlayacaktır. Bütçenizden fazla uzaklaşmayın ama bütçenize çok sıkı bağlı da kalmayın. Kendinize bir aralık belirleyin. Bunun gibi keskin kararlar, ev bulmayı zorlaştıracaktır. Tüm ihtiyaç ve özelliklerden emin olduktan sonra da bir liste yapın ve o listeyi asla yanınızdan ayırmayın.

Sitede yaşamaya karar verince

Eğer bir site içinde ev sahibi olmak istiyorsanız, aynı zamanda birçok sosyal imkana da sahip olacaksınız demektir. Eskiden mahalle kültüründe komşuluk ilişkileri çok daha güçlüyken günümüzde bu biraz şekil değiştiriyor. Sitelerin sunduğu sosyal ortamlar, komşuluklara farklı bir boyut getiriyor. Çocuklarınız için de sitede arkadaş bulmak, mahallede bulmaktan daha kolay bir hale geliyor. Genelde güvenliği ön planda tutanların tercihi de sitelerden yana oluyor. Özellikle büyük şehirlerdeki riskler düşünülürse, güvenliği olan bir sitede yaşamak, diğer tercihlere göre çok daha güvenli.

Site hayatının sosyal aktiviteleri

Bir sitede ev almadan önce, sitenin tüm özelliklerinden ve kurallarından haberdar olmanızda fayda var. Spor imkanları, sosyal aktiviteler, kapı kuralları, sitenin ortak alanlarının kullanımı gibi yönetimle alakalı her şeyi önce araştırın ve hem size hem de ailenize uygun özelliklerdeki siteden evinizi alın. Özellikle yeni evli çiftler veya yeni çocuk sahibi olanlar ev almaya kalktıkları zaman site içinden ev almayı tercih ediyorlar. Çünkü sitelerin kendilerine özel bir doğal alanları bulunuyor ve hem kendilerinin hem de çocuklarının özgürce faydalanabileceği oyun ve aktivite alanları, ailelerin hayatlarına mahallede yaşamaktan çok daha fazla fayda sağlıyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Site İçindeki Yaşamdan En İyi Şekilde Yararlanma Rehberi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat