Blog

Mortgage Blog

Taşınma İznini Doğru Kullanma Rehberi

Evinizi aldıktan ve gereken tüm tadilat işlerini, alışverişleri yaptıktan sonra sıra en eğlenceli kısma geliyor. Yani taşınmaya! Doğru nakliye firmasıyla anlaştığınıza emin olduktan sonra taşınma günü ve yerleşme süreci açısından çalıştığınız yerden izin almanız gerekiyor. Hem çalışıp hem evinizi taşımak sandığınızdan çok daha yorucu bir hal alabilir. Bu yüzden taşınma iznini doğru kullanma rehberi hazırladık. Taşınma izninizi doğru kullanmanız, taşınmadan önce ne kadar doğru hazırlandığınız ile alakalı olarak değişkenlik gösterebilir.

Çalıştığınız yeri önceden bilgilendirin

Taşınma planlarınızı işvereniniz ile erkenden paylaşın. Bu durumda isteyeceğiniz mazeret izni sonrası herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Hem siz hem de iş yerinizdekiler, taşınacağınız konusunda hazırlıklı davranırlar. O tarihlerde toplantılar, alınacak veya tamamlanacak işler, raporlar bu bilgiler doğrultusunda hazırlanır. Böylece yeni evinize taşınırken aklınız işinizde kalmaz, rahat rahat yerleşirsiniz.

Çalışmalara erken başlayın

Taşınmadan iki ay önce hazırlanmaya başlayın. Boş vakitlerinizde evinizdeki eşyaları tek tek listeleyebilirsiniz. Daha sonra bu listeye bakarak hangi eşyalarınızı alacağınızı veya almayacağınızı, yeni evinizde nelere ihtiyacınızın olabileceğini kolayca belirleyebilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa, okul veya dadı araştırmalarına başlayabilirsiniz. Böylece, son dakika pürüzleri veya sürprizleriyle karşılaşmaz, iş yerinizden aldığınız izni uzatmak zorunda kalmazsınız.

Her şey yolunda giderse…

Taşınma gününden tam olarak 1 ay önce toplanmaya başlarsanız, taşınırken tek yapmanız gereken sakince nakliye firması çalışanlarının eşyalarınızı yüklemesini izlemek olur. Taşınma günü her şeyi hazırlamış olmak, taşınma izninizi etkileyecektir. Eğer gerçekten kendinizi hazır hissediyorsanız ve toplanmayı da çoktan tamamladıysanız, iş yerinizden alacağınız üç günlük izin yeterli olacaktır.

3 günlük taşınma izni

İlk gün eşyaların taşınması ve dekorasyon ile geçecektir. İkinci günü yerleşmeye, eşyaları kutulardan çıkarıp, dolaplara koymaya başlayabilirsiniz. Kimse taşındığı eve ilk gün yerleşmeyi bitiremez. Bunu zamana yayabilir, en acil ihtiyaçlarınızı sıralayarak yerleşmeye başlayabilirsiniz. Yeni evinizdeki ikinci gün evde telefon, doğalgaz, elektrik, internet ve uydu yayını gibi kontrol gerektiren her şeyi tek tek inceleyin. Eğer işlem yapmanız gerekiyorsa, izninizin üçüncü gününü buna ayırabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Taşınma İznini Doğru Kullanma Rehberi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat