Blog

Mortgage Blog

Taşınma Kararı Sonrası Adım Adım Toplanma Rehberi

Taşınma Kararı Sonrası Adım Adım Toplanma Rehberi

Taşınma kararıyla birlikte yeni bir hayatın heyecanı dört bir yanınızı saracaktır.
Eğer mortgage avantajlarından faydalanarak kendi evinize taşınıyorsanız, heyecanınız çok daha fazla ve umut dolu olacaktır. Bu durumda taşınma stresinin bir nebze daha azalacağını tahmin ediyor ve sizi, taşınma sürecinde kolaylık sağlayacak bazı rehber adımlarla baş başa bırakıyoruz.

Erken harekete geçin

Eviniz küçük olabilir veya eşyanız az olabilir. Bu durum asla taşınmak üzere bazı şeyleri 2 veya 3 ay önceden düşünmeye başlamanızı engellememeli. Unutmayın ki her taşınma öncesi gereksiz eşyalardan arınmak için en ideal zamandır. Bunu son dakikaya bırakırsanız hatalı tercihler yapabilirsiniz. Evin her bir odası için ilgili aile üyesiyle bir araya gelin ve tek tek hangi eşyanın yeni eve hangi eşyanın çöpe ya da ihtiyacı olan başka birilerine gideceğine karar verin. Özellikle ihtiyaç sahiplerine gidecek eşyalar konusunda hassas davranın. Böylece henüz taşınma kolilerine geçmeden önce gereksiz eşyalar kolilerini hazırlayıp onlardan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Önemli belgeleri önceden ayırın

Hayatınızla ilgili birçok önemli belge olabilir. Bu belgeleri mutlaka aynı dosyada bir araya getirin. Yoksa taşınma telaşında ortadan kaybolmaları kaçınılmaz olacaktır. Yeni hayatınıza başladığınız zaman bir de nüfus müdürlüklerinde veya muhtarlarda yepyeni kimlikler veya başka belgeler için uğraşmamak için en doğru adımlardan biri.

Yalnızlığı tercih etmeyin

Taşınma sırasında mutlaka arkadaşlarınızdan yardım alın. Tek başınıza yapabileceğiniz bir şey olmadığını erkenden kabul edin ve taşınacağınız tarihi arkadaşlarınıza bildirin. Geleneklere göre taşınan insana yardım edilir. Sakın unutmayın. Hem bugün size, yarın onlara.

Kurumları bilgilendirin

Taşınmadan önce, birlikte çalıştığınız ve bağlı olduğunuz banka, telefon şirketi, uydu alıcısı gibi firmaları bilgilendirin. Böylece hem taşınma işlemleriniz çok daha kolay olacaktır hem de yeni evinize teknoloji sandığınızdan çok daha hızlı gelecektir.

Doğru malzemeleri alın ve paketlemeye başlayın

Yeni evinize taşınmadan önce, eski evinizi toparlarken koli, koli bandı, maket bıçağı, lastik, makas, kalem, tornavida, kontrol kalemi, gazete ve ambalaj kağıtlarını önceden hazırlamalısınız. Böylece taşınma anı geldiğinde, bu gibi malzemeleri toplamakla vakit kaybetmezsiniz. Ayrıca taşınmadan bir hafta önce, gündelik kullanmadığınız her şeyi paketlemeyi bitirmiş olmanız, size sandığınızdan çok daha büyük bir rahatlık getirecektir.

Nakliye şirketi ile teyitleşin

Nakliye şirketinizi mutlaka taşınmadan iki gün önce tekrar kontrol edin. Bazı durumlarda tarih karışıklıkları yaşanıyor. Önlemek için teyitleşmek en doğru yöntem. Ayrıca taşınacağınız gün, nakliye şirketi geldiğinde anlaştığınız şirket olduğuna emin olun. Nakliye şirketini internette son yıllarda popüler olan hizmet-usta bulma sitelerinden bulabilirsiniz. Bu sitelerin avantajı bir puanlama sistemi olması dolayısıyla çalışacağınız kişilerin yüksek puan almak için çok daha özenli bir çalışma sergileyecek olmasıdır.

Siz de hemen konut kredisi başvurunuzu yapın ve hayallerinizdeki eve kavuşun

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Taşınma Kararı Sonrası Adım Adım Toplanma Rehberi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat