Blog

Mortgage Blog

Taşınmadan Önce Almanız Gerekenler

Taşınmadan Önce Almanız Gerekenler

Yeni bir eve taşınmanın heyecanı başka hiçbir şeyde yok. Çünkü taşınmak demek aynı zamanda yeni bir sokak, yeni bir semt ve yeni bir hayat demek. Taşınmanın telaşıyla birçok şeyi gözden kaçırabilirsiniz veya unutabilirsiniz. Bu yüzden size taşınmadan önce mutlaka almanız gereken malzemeleri ve önemlerini anlatacağız. Bu liste sayesinde hiçbir aksilik yaşamadan eşyalarınızı kutulayabilecek, yerleştirebilecek ve taşınmaya hazır hale gelebileceksiniz.

Streç Film

Büyük boy streç filmler, bazı profesyonel evden eve nakliyat firmalarında da bulunuyor. Eşyalarınızı taşımadan önce korumak için streç film ile kaplıyorlar. Böylece eşyalarınız herhangi bir yere temas etmediği gibi darbelere karşı da korunaklı hale geliyorlar. Eğer anlaştığınız nakliye firması bu hizmeti sunmuyorsa onlar gelmeden önce siz eşyalarınızı fabrika boyu streç filmlerle sararak hazırlanabilirsiniz.

Koli Bandı

Taşınmadan önce koli bandıyla sadece koli bantlayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.  Eşyalarınızı taşınmaya hazırlarken koli bandını asla elinizden bırakamadığınızı fark edeceksiniz; çünkü birçok yerde işinize yarayacak. Televizyonunuzun duvara montesini sağlayan vidalardan streç filmle korumak istediğiniz eşyalara kadar birçok konuda koli bandı imdadınıza yetişir. Sakın almayı unutmayın!

Çöp Torbası

Her boydan çöp torbası bulundurmanızda fayda var. Her ne kadar "Atılacak her şeyi attım." deseniz de mutlaka taşınma sırasında birçok atılacak eşya ile karşılaşacaksınız. Taşınırken ortalığın bu çöpler yüzünden dağılması sizi hem bedenen hem de zihnen yorar. Doğru ve rahat taşınmak için çöpleri, çöp torbasına koyarak ortadan kaldırın. Böylece hem siz rahat edersiniz hem de nakliyeciler rahatça işlerini yapabilirler.

Koli

Koliler sizi başka bir eve taşımak için anahtar görevi üstleniyorlar. Eşyalarınızın en kolay şekilde yeni evinize taşınmasını sağlayacak kolileri, bant yardımıyla kutu haline getirip eşyalarınızı yerleştirin.  Hem eğlenceli hem de dikkatli yapılması gereken bu işlem için koli almadan önce kaç tane ihtiyacınız olacağını iyi hesaplayın çünkü fazla koliyi koyacak ekstra yeriniz kalmayabilir.

Marker Kalem

Bu kalemleri, kolilerin içinde ne olduğunu üzerlerine yazmak için kullanacaksınız. Böylece yeni evinizde eşyalarınızı yerleştirirken her koliyi doğru yerde açıp eşyalarınızı kolayca yerleştireceksiniz. Yatak odasında koliyi açıp 12 parçalı yemek takımıyla karşılaşmak üzücü olabilir.

Makas & Maket Bıçağı

Koli bandını nasıl yanınızdan ayırmıyorsanız makas ve maket bıçağını da ayırmayacaksınız. Pratik bir şekilde eşyaları kaldırma ve kutulama işlemi için bu üçlü müthiş bir ekip oluşturuyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Taşınmadan Önce Almanız Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat