Blog

Mortgage Blog

Taşınmadan Önce Ziyaret Etmeniz Gereken Kurum ve Kuruluşlar

Yeni bir eve taşınma heyecanı ile birlikte, bir an önce orada yaşama isteği de yoğun bir şekilde kendini gösterir. Telaşlı taşınma aşamasında, bazı şeyleri unutma veya erteleme ihtimaliniz bulunuyor. Fakat dikkatli olmalısınız. Eski evinizden, yeni evinize geçerken atladığınız, ertelediğiniz veya üşendiğiniz şeyler, yeni evinizde huzurunuzu kaçırabilir. Ayrıca taşınmanın bir de yasal boyutu bulunuyor. Eğer mortgage başvurusu sonucunda kendi evinize taşınıyorsanız, tapu ve benzer konularda gitmeniz gereken kurum ve kuruluşlar bulunuyor. İşte taşınmadan önce ertelemeden yapmanız gerekenler;

Bir uzmanla hareket edin

Öncelikle tapu dairesi ve anahtar teslimi gibi süreçler için mutlaka bir uzmanla hareket etmelisiniz. Bir uzman bulmakta zorlanırsanız, tecrübeli birinin yanınızda olmasına dikkat etmelisiniz. Gayrimenkul uzmanlarının yaptığı uyarılar doğrultusunda, belgeleri ikinci bir kişinin gözden geçirmesi, eksik hiçbir konunun kalmamasını sağlayacaktır.

1- Doğalgaz Dağıtım Şirketi

Yeni evinizde doğalgaz kullanabilmek için mutlaka bölgenizdeki Doğalgaz Dağıtım Şirketi'ne gitmeniz ve aboneliğiniz üzerinden adres değişikliği yapmalısınız. Yeni bir kayıt açtırmak yeterli olmayacaktır. Önceki adresinizi belirtmeli ve yeni adrese geçiş yapmalısınız. Aksi halde eski üyeliğiniz de orada devam eder ve iki adres üzerinden borçlanırsınız.

2- Sular İdaresi

Bir ev, su ve tesisat olmadan düşünülemez. Su ve tesisat konusunda ziyaret etmeniz gereken kurum bölgenizdeki Sular İdaresi. Aynı doğalgazda olduğu gibi aboneliğiniz üzerinden adres değişikliğini bildirmeniz gerekiyor.

3- Elektrik İdaresi

Elektrik hizmeti aldığınız veya almak istediğiniz kuruma gitmeyi unutmayın. Yeni evinizdeki ilk günün karanlıkta geçmesini istemezsiniz. İhtiyacınız olan belgelere internet üzerinden ulaşıp, eksiksiz bir şekilde kurumu ziyaret ederseniz, işlemleriniz hızlı bir şekilde yapılacaktır.

4- Muhtar

Önce yeni taşındığınız mahalledeki muhtarı ziyaret etmeniz ve kendisinden eski muhtarınıza ibraz belgesi göndermesini istemeniz gerekiyor. Daha sonra da eski muhtarlığınızdan bir nakil belgesi alıp, ikametinizi yeni evinize alabilirsiniz. İkamet iş, okul gibi kayıtlarda önemli olduğu kadar banka işlemlerinizde de büyük önem taşıyor.  

5- Bankalar

Gelişen teknoloji ile bankaya mutlaka gitmek zorunda değilsiniz. İnternet ve telefon bankacılığı sayesinde, bankanıza adres değişikliğinizi bildirebilirsiniz. Böylece iletişim adresi detaylarınız da güncellenir.

6- İnternet, telefon ve uydu yayınları

İnternet ve telefon için mutlaka bağlı olduğunuz kurumları ziyaret etmelisiniz. Eğer aldığınız bir uydu servisi bulunuyorsa, telefon ile iletişime geçip, taşındığınızı bildirmeniz yeterli olacaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Taşınmadan Önce Ziyaret Etmeniz Gereken Kurum ve Kuruluşlar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat