Blog

Mortgage Blog

Ünlü 10 Tasarımcıdan Dekorasyon Sırları

Uzun süre hayali kurularak elde edilen şeyler kıymetlidir. Tıpkı mortagege kredisi ile sahip olduğunuz eviniz gibi. Üzerine bu kadar titremeniz, dekorasyonu için bu kadar çok kafa yormanız normal. Size hiçbir fikir yeterince iyi yeterince özgün gelmiyorsa bir uzman görüşüne başvurmak en iyisi… Dekorasyonda sık yapılan hataları tekrarlamamak ve fark yaratan fikirlere yönelmek için tasarımcıların önerilerini dikkate alabilirsiniz. Genel olarak evin hissettirdiği duygular üzerinde yoğunlaşan tasarımcıların, en önemli fikirlerini ve sözlerini sizler için bir ayara getirdik.

Tasarımcıların hepsi, samimi ve sıcak ortam yaratacak fikirlerin en iyi fikirler olduğuna ve dekorasyonda her zaman kural ihlali yapabileceğinize inanıyor. Kendinizi özgür hissettiğiniz sürece, dekorasyonunuz hem tarzınızı yansıtacak hem de evinizin bir ruhu olmasını sağlayacak. Betsy Burnham bu konudaki en güzel ipuçlarından birini veriyor. Bir tarafta da dekorasyonla ilgili hayati önem taşıyan detayları Ross Cassidy ve Oscar de la Renta'dan öğreneceksiniz. Mobilyaların renk seçiminden, evinizde yapacağınız yerleştirme planı ve evinizin boyutu ne kadar küçük olursa olsun verimli kullanmayı öğrenmek için her zaman aşağıdaki tasarımcıların görüşlerine başvurabilirsiniz.

  • "Dekorasyonla ilgili en önemli kural, neredeyse tüm kuralların ihlal edilebilir olmasıdır." Billy Baldwin
  • "Mobilyalarınızı asla duvarlara yapışık olarak yerleştirmeyin. Biraz yer bırakmak hem ortamı ısıtır hem de daha samimi bir görüntü ortaya çıkarır." Betsy Burnham
  • "Tavanlar her zaman dikkate alınmalıdır. Bir odada en ihmal edilen şey her zaman tavan." Albert Hadley
  • "Küçük renk dokunuşları, evinizi gençleştirir ve sempatikleştirir." Christina Murphy
  • "Dolaplar, tavan, koridor gibi beklenmedik yerlerde duvar kağıdı kullanın. Güzel bir desen veya kumaş küçük odalarda harika bir görüntü ortaya çıkarabilir." Lindsay Coral Harper
  • "Geçmişi her zaman takdir ediyorum ama odaya kendi deneyiminizi getirmek zorundasınız." Istvan Francer
  • "İnsanların dekorasyon konusunda yeteri kadar eğlendiklerini sanmıyorum. Evleniyormuş gibi davranmaya gerek yok, yalnızca dekorasyon yapıyorsunuz. Eğlenin." Ross Cassidy
  • "Hem görsel hem fiziksel rahatlık her odanın olmazsa olmazıdır." Mark Hampton
  • "Dekorasyonda en önemli şeyi sorarsanız her zaman mükemmel aydınlatma derim." Oscar de la Renta
  • "Aksesuarlar bir odanın ruhudur." Austin Warner
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ünlü 10 Tasarımcıdan Dekorasyon Sırları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat