Blog

Mortgage Blog

Yatak Odası Aydınlatma Fikirleri

Yatak Odası Aydınlatma Fikirleri

Dekorasyonda sıra yatak odası dekorasyonuna gelince herkesi bir huzur kaplar çünkü yatak odaları, huzurun, sessizliğin, romantizmin, sakinliğin ve dinlenmenin ana mekanıdır.

Bu yüzden bir mumun usul usul yanması gibi aklınıza geldiği zaman iyi hissetmenizi sağlayacak yatak odanızda mutsuz olmak için hiçbir sebep bulamazsanız.  Fakat yanlış bir aydınlatma ile çevrelenen yatak odaları bu konuda sizi biraz üzebilir. Aydınlatmanın amacını iyice benimseyerek, ev dekorasyonu sırasında yatak odanızın ışık kaynağını seçerken dikkatli olmanız gerekiyor.

Hem fonksiyonel hem huzurlu

Yatak odalarında huzurlu olmak denildiği zaman aklınıza hemen voltajı düşük ve neredeyse sönmeye yakın ışıklar gelmemeli. Çünkü bir aydınlatma hem fonksiyonel hem de huzurlu olabilir. Bunun için mutlaka loş bir lambaya ihtiyacınız yok. Ayrıca yatak odaları sadece uyuduğunuz yerler değiller. Dolabınızın da yatak odanızda olduğunu düşünürsek, doğru kıyafet tercihi yapabilmek için doğru bir aydınlatmaya ihtiyacınız var demektir. Bu yüzden loş fikrinden rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Bu durumda tam aksini yani parlak ışıkları da aklınıza getirmeyin. Yatak odası için en mükemmel seçenekler, aydınlığına sizin kadar vereceğiniz yani modunu ayarlayabileceğiniz seçenekler olacaktır. Böylece yatak odanızın aydınlatması, yaptığınız her şeye dilediğiniz gibi ayak uydurabilir.

Okumayı sevenler için

Yatak odasında uzanarak kitap okumanın keyfi çok başkadır. Fakat kitap okumanız için uygun bir aydınlatma yoksa başınıza iş alıyorsunuz demektir. Okurken ihtiyacınız olan ışığı uyurken kapatmak için tekrar yerinizden kalkmak yerine, yatağınızın başucunda kullanabileceğiniz küçük bir okuma abajuru çok hoş bir görüntü oluşturacaktır. Eğer güzel bir komodin ile desteklerseniz, evinizin favori köşelerinden biri belli oldu demektir. Odanız, yatağınızın yanına komodin koymanıza müsaade etmeyecek kadar küçükse yatak başına takılan mandallı gece lambalarını tercih edebilirsiniz. Bu lambaların kafa kısımları istediğiniz yöne doğru eğilip bükülebildiği için ışığı yalnızca kitap sayfalarınızın üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz.

Sarkıtmalı aydınlatma

Yatak odası dekorasyon trendleri arasında son dönemde, tavandan uzun bir kablo veya özel tasarım iplerle sarkıtılan lambalar dikkat çekiyor. Yatak odasına hem huzurlu hem de gizemli bir hava katan sarkıtmalı aydınlatmalar, geniş yatak odalarının tercihi olurlarsa kusursuz bir görüntü yatak odanızı saracak demektir. Özellikle başucu lambası olarak kullanıldıkları zaman kendinizi bir şatoda bile hissedebilirsiniz.

Duvar ışıkları

Asla değişmeyen yatak odası trendlerinin başında gelen duvar ışıkları, tavanda kullandığınız aydınlatmanın ulaşamadığı noktalarda çok işinize yarayabilir. Aynı zamanda, sadece dekorasyon amaçlı odanızda bulunan bir tabloyu, çiçeği veya vazoyu vurgulamak isteyebilirsiniz. Bu gibi zamanlarda da duvar aydınlatmaları en kullanışlı seçenekleriniz olacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yatak Odası Aydınlatma Fikirleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat