Blog

Mortgage Blog

Yeni  bir şehre taşınmadan önce

Yeni bir şehre taşınmadan önce

Mortgage'la, kendinizi sadece yaşadığınız şehirle kısıtlamayıp farklı şehirlerdeki alternatifleri de göz önünde bulundurarak oldukça kârlı bir yatırım sahibi olma şansınız var. Ancak "yeni bir ev, yeni bir hayat" mottosundan hareketle satın aldığınız evin bulunduğu şehre taşınmayı da düşünebilirsiniz. Özellikle devlet memurları için konut kredisi, tayin istenen şehirleri seçerken oldukça yardımcı olabilir. Doğru yönlendirme ve profesyonel destekle, bambaşka bir şehirde tam da hayallerinizdeki gibi bir eve sahip olmanız ve geleceğinizi bu yönde şekillendirmeniz mümkün.

"Yeni bir ev, yeni bir hayat" demeden önce sizin için en uygun şehri nasıl belirleyeceğiniz konusunda yardım almak ister misiniz? Eğer siz de hayatınızda değişiklik yapmak ya da sadece başka bir şehirde kârlı bir yatırıma sahip olmak istiyorsanız, kendinize yeni bir şehir seçmeden önce dikkat etmeniz gerekenler listesine göz atmanızda yarar var.

İş imkânlarını araştırın

Eğer devlet memuruysanız bu konuda sıkıntı yaşama ihtimaliniz çok daha düşük. Sadece satın almayı planladığınız ev ile işyeriniz arasındaki mesafeyi gözeterek hareket etmeniz yeterli olabilir. Tabii ki bir sonraki maddede bahsedeceğimiz "çevresel faktörler"i de göz önünde bulundurarak… Eğer özel sektör çalışanıysanız, mesleğinize uygun iş imkânlarını araştırmanızda ve bu işi ev aramaya başlamadan önce yapmanızda yarar var. Sadece iş imkânlarını değil, pozisyonunuzun o şehirdeki ortalama gelir seviyesini de öğrenmeniz rahat bir hayat sürdürmeniz açısından yararlı olabilir.

Çevresel faktörleri göz önünde bulundurun

Sadece yeni bir şehre taşınırken değil, kendi şehrinizde bile yeni bir ev almadan önce mutlaka araştırmanız gereken birkaç önemli detay var. Bunlar arasında satın almak istediğiniz evin bulunduğu semtin ulaşım imkânları, okul, hastane gibi kurumlara yakınlığı, semtin güvenliği gibi detaylar yer alıyor. Kendinize bu ayrıntılardan oluşan bir liste hazırlayarak ön araştırma yapmanız, yeni yaşamınıza mutlu ve huzurlu bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir.

Evinizi yatırım amacıyla satın alıyor olsanız bile bu detayları göz önünde bulundurmanız çok daha çabuk kiracı bulmanıza ve iyi bir kira getirisi elde etmenize yardımcı olabilir.

Şehir yaşantısını deneyimleyin

Yapılan ön araştırmalar ne kadar derinlemesine olursa olsun şehrin gündelik hayatı deneyimlemeden şehre dair net bir fikre sahip olmanız zor. Bu sebeple eğer farklı bir şehirden ev sahibi olmayı düşünüyorsanız, birkaç gün şehri tüm yönleriyle tanımaya çalışın. Bu deneyim sizi nasıl bir hayatın beklediğini görmenizi sağlayacaktır.

Yaşam standartlarını gözlemleyin

Mevcut gelirinizin yaşayacağınız şehirde yüksek standartta bir yaşam sürdürebilmeniz için yeterli görünebilir. Ancak her şehrin yaşam şartları aynı değildir ve taşınmayı düşündüğünüz şehirde yaşam maddi açıdan çok daha zor olabilir. Bu sebeple yeni bir şehre yerleşmeden önce maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalma riskinizi göz önünde bulundurun. Şehrin yaşam standartlarını doğru şekilde gözlemledikten sonra kararınızı vermeye gayret edin.

İlk etapta göz önünde bulunduracağınız tüm bu ayrıntılar size bambaşka bir şehirde yeni bir ev sahibi olma ve huzurlu bir yaşam kurma konusunda yardımcı olabilir. Kararınızı verdiyseniz hayallerinizdeki evi aramaya başlayın ve en kısa sürede Garanti Mortgage ile yeni bir hayata yelken açın!

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni  bir şehre taşınmadan önce
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat