Blog

Mortgage Blog

Yeni ev alma aşamasında mutfak ve banyo kontrolü

Yeni ev alma aşamasında mutfak ve banyo kontrolü

Yeni bir ev alma sürecindeyseniz önce filmi biraz ileriye saralım.

Yeni bir eve taşındınız, tebrikler! Tam da evinizin keyfini sürerken can sıkıcı sorunlarla uğraşmak istemezsiniz değil mi? Evinizde ilk yemeğinizi pişirmeye hazırlanırken musluk bataryasının elinizde kalması, lavabodaki büyük çatlaktan odaya su sızması gibi pek çok kötü senaryo sizi bekliyor olabilir. Şimdi en başa dönelim ve iyi bir senaryo için neler yapmanız gerektiğine bir göz atalım.

Kontrol edilecekler

Mutfak ve banyonuzda beyaz ve elektronik eşyalar için yeterli boş alanın olup olmadığı incelemeniz gereken ilk detaylardan biri. Bununla birlikte çamaşır ve bulaşık makinesinin bağlanacağı tesisatın uygunluğu ve yeri de önemli. Kontrol etmeniz gereken bir diğer önemli konu ise sıcak su. Banyo ve mutfağınız için sıcak su nasıl sağlanıyor, sıcak su bataryalara ne kadar sürede ulaşıyor gibi soruların cevaplarını öğrenmeniz, karşılaşabileceğiniz sorunları en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Lavabo ve duşta çatlakların olup olmadığını, su sızdırmadığını da kontrol edin. Benzer şekilde su bataryalarında herhangi bir sorun olmadığından da emin olun.

Mutfak ve banyo kontrolünde dikkat!

Evinizin ışık alma süresi de oldukça önemli. Özellikle mutfağınızın doğal ışık alıp almadığına dikkat edin. Banyo ve mutfağınızın kolaylıkla havalandırılması da önemli bir kriter. Banyo ve mutfak dolaplarının genişlik ve yüksekliklerini de kontrol etmenizi tavsiye ederiz. İhtiyacınızı karşılayamayacak dolapların ek masraf yaratabileceğini unutmayın.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni ev alma aşamasında mutfak ve banyo kontrolü
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat